Tillkännagivande av 2009 års Nobelpris och Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne

Nobelstiftelsen meddelar härmed att de prisutdelande institutionerna har fastställt följande dagar för tillkännagivandet av årets prisbeslut: Måndagen den 5 oktober, kl. 11.30 tidigast Nobelpriset i fysiologi eller medicin Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, Wallenbergsalen, Nobel Forum, Nobels väg 1, Stockholm Tisdagen den 6 oktober, kl. 11.45 tidigast Nobelpriset i fysik Kungl. Vetenskapsakademien, Sessionssalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm Onsdagen den 7 oktober, kl. 11.45 tidigast Nobelpriset i kemi Kungl. Vetenskapsakademien, Sessionssalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm Fredagen den 9 oktober, kl. 11.00 Nobels fredspris Den Norske Nobelkomiteen, Det Norske Nobelinstitutt, Store Sal, Henrik Ibsens gate 51, Oslo Måndagen den 12 oktober, kl. 13.00 tidigast Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne Kungl. Vetenskapsakademien, Sessionssalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm Enligt tradition fastställer Svenska Akademien datum för tillkännagivandet av Nobelpriset i litteratur vid ett senare tillfälle. Prisbesluten offentliggörs även på Nobelstiftelsens officiella webbplats: http://nobelprize.org 2009 års Nobelpris är fastställt till 10 miljoner kronor (2008: 10 miljoner kronor). Den samlade prissumman för de fem Nobelprisen (fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och fred) uppgår till 50 miljoner kronor, vartill kommer 10 miljoner kronor för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Presskontakter Nobelstiftelsen, Jonna Petterson, tel: 08-663 27 65 Kungl. Vetenskapsakademien, Erik Huss, tel: 08-673 95 44 Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, Agneta Sjövall, tel: 08-33 39 31 Svenska Akademien, Ulrika Kjellin, tel: 08-555 125 03 Det Norske Nobelinstitutt, Sigrid Langebrekke, tel: +47 22 12 93 02 Stockholm den 11 juni 2009 NOBELSTIFTELSEN

Om oss

Nobelstiftelsen är en enskild institution upprättad år 1900 på grundval av Alfred Nobels testamente vars främsta uppgift är att förvalta den förmögenhet, som genom testamentet ställts till förfogande för utdelning av Nobelpriset® i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt fred. Nobelstiftelsen har en bred informations- och museiverksamhet samt ansvarar för arrangemangen kring Nobelprisutdelningen, Nobelbanketten och Nobelveckan i december varje år.

Prenumerera