Förhandlingar om personalnedskärningar i Finland

Mot bakgrund av minskad efterfrågan av kök till nya bostäder i Finland inleds samarbetsförhandlingar avseende anpassning av produktionskapaciteten i Nobias affärsenhet Novart.
 
 
För ytterligare information kontakta:
Preben Bager, VD och koncernchef
Ingrid Yllmark, informationschef
Telefon 08 440 16 00 eller 0708 65 59 00
Eller
Jorma Lehtovuori, affärsenhetschef för Novart
Telefon +358 400 352 174
 
Nobia AB
5 september 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nobia är Europas ledande köksföretag med verksamhet i ett tiotal länder. Koncernen tillverkar och säljer
kompletta kökslösningar genom ett flertal starka lokala och internationella varumärken, bland andra Magnet i Storbritannien, HTH i Norden, Hygena i Frankrike och Poggenpohl globalt. Försäljningen sker via köksbutiker och andra försäljningskanaler samt direkt till företagskunder. Nobia skapar lönsam tillväxt genom att arbeta efter företagets strategiska hörnstenar. Nobia har cirka 8 500 anställda och en årlig nettoomsättning på ungefär 16 miljarder kronor. Nobias aktie är noterad på OMX Nordiska Börsen i Stockholm under symbolen NOBI, sektor Sällanköpsvaror och tjänster. Nobia ingår i OMX Stockholm Benchmark index. Webbplats: www.nobia.se

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland, samt ewe, Intuo och FM i Österrike. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.

Prenumerera

Dokument & länkar