Kommentar från ledningen inför Bokslutskommunikén 2010

Nobia genomgår för närvarande en långsiktig förändring av arbetsmetoder och organisation. Olika projekt har påbörjats under det senaste året för att långsiktigt öka effektiviteten inom de första leden av värdekedjan och dra större fördel av Nobias storlek.

 

I tillägg till detta har ett antal strukturella initiativ nyligen introducerats för att stärka Nobia-koncernens resultat på kort sikt. Dessa initiativ har resulterat i extraordinära kostnader om 275 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2010, av vilka 244 miljoner kronor påverkar rörelseresultatet och 31 miljoner kronor resultatet från avvecklade verksamheter. Nettoeffekten på koncernens kassaflöde blir uppskattningsvis 100 miljoner kronor. Dessa initiativ ska i sin tur leda till årliga besparingar i storleksordningen 100-125 miljoner kronor, vilka kommer att genereras gradvis från och med början av 2011 och få full effekt från fjärde kvartalet 2011.

 

- Vår förändringsprocess kommer att ta ett antal år och resultera i en starkare koncern. De strukturinitiativ som nu introduceras kommer redan under 2011 att stärka Nobias resultat. Detta är ett viktigt steg på vägen mot en vinstmarginal på 10 procent, säger Morten Falkenberg, VD och koncernchef för Nobia.

 

 

Nobia AB
2 februari 2011  

 

 

För ytterligare information, kontakta:
Morten Falkenberg, VD och koncernchef
Ingrid Yllmark, informationschef
Telefon +46 (0)8 440 16 00 eller +46 (0)708 65 59 00

 

 

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, Hygena i Frankrike, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal, Myresjökök i Skandinavien och Petra, Parma och A la Carte i Finland, ewe, Intuo och FM i Österrike, Optifit i Tyskland samt Poggenpohl globalt. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 7 500 anställda och omsätter cirka 14 miljarder kronor. Nobia-aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se. Läs mer om företaget under Om Nobia. Finansiell information finns under Investerare.

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland, samt ewe, Intuo och FM i Österrike. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.

Prenumerera

Dokument & länkar