Nedskrivning i Poggenpohl

Nobia kommer i det fjärde kvartalet 2015 att redovisa en kostnadspost av engångsnatur om 96 miljoner kronor hänförlig till nedskrivningar inom Poggenpohl. Posten är inte kassaflödespåverkande.

Bakgrunden till posten är att det nyligen har uppmärksammats att bokföringen inom Poggenpohl USA under ett flertal år, i vart fall sedan år 2009, har varit felaktig.

Nedskrivningen påverkar ett antal poster i Nobias resultaträkning för 2015 och kommer att redovisas som jämförelsestörande.

Åtgärder har vidtagits och kommer att vidtas för att återställa förtroendet för den administrativa hanteringen inom Poggenpohl.


För mer information:
Mikael Norman, CFO
+46 (0)8 440 16 09 eller +46 (0)705 94 57 29
mikael.norman@nobia.com

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland, ewe, Intuo och FM i Österrike samt Poggenpohl globalt. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 400 anställda och omsatte cirka 12 miljarder kronor 2014. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland, ewe, Intuo och FM i Österrike samt Poggenpohl globalt. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 400 anställda och omsatte cirka 12 miljarder kronor 2014. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se .

Prenumerera

Dokument & länkar