Nobia avyttrar sin franska butikskedja Hygena

Nobia har fått ett erbjudande om att sälja sin franska kökskedja Hygena till Fournier SA, som tillverkar och säljer kök under varumärkena Mobalpa, Perene and SoCoo'c. Nobia avser att svara på erbjudandet efter konsultation med arbetstagarrepresentanter i enlighet med fransk lag.

Nobias avsikt att sälja sin franska verksamhet är en konsekvens av att Hygena under de senaste åren har haft en negativ påverkan på Nobias rörelseresultat, trots omfattande åtgärder och investeringar.

Med Fournierkoncernen skulle Hygena få en ägare med en lång, framgångsrik historia inom fransk möbelhandel, till nytta för såväl medarbetare som kunder, säger Nobias VD och koncernchef Morten Falkenberg.

Erbjudandet omfattar samtliga aktier i Hygena Cuisines SAS för en köpeskilling om 20 miljoner euro på en kassa- och skuldfri basis, vilken ska erläggas kontant vid affärens genomförande.

En försäljning av Hygena skulle förbättra Nobias rörelsemarginal. För 2013 uppgick Hygenas nettoomsättning till 142 millioner euro och rörelseresultat till –12,6 miljoner euro. Effekten på Nobias resultat för 2014 förväntas uppgå till cirka –500 miljoner kronor, huvudsakligen hänförlig till nedskrivning av goodwill och uppskjuten skattefordran, och kommer att redovisas som strukturkostnad.

Om Nobia accepterar erbjudandet, förväntas transaktionen slutföras under fjärde kvartalet 2014, förutsatt godkännande från de franska konkurrensmyndigheterna.

Inbjudan till telefonkonferens
Nobia inbjuder till telefonkonferens idag kl 9:30 då VD och koncernchef Morten Falkenberg samt CFO Mikael Norman kommenterar försäljningen av Hygena. Telefonkonferensen webcastas live via följande länk: http://www.media-server.com/m/s/qk9djpu2/lan/en. För att delta i konferensen, och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring:
Sverige: +46 (0)8 505 564 74
UK: +44 (0)203 364 5374
USA: +1 855 753 22 30

För mer information:
Kontakta någon av följande personer på telefon +46 (0)8 440 16 07 eller +46 (0)70 595 51 00:
- Morten Falkenberg, VD och koncernchef
- Mikael Norman, CFO

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, Hygena i Frankrike, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra, Parma och A la Carte i Finland, ewe, Intuo och FM i Österrike samt Poggenpohl globalt. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 600 anställda och omsatte cirka 12 miljarder kronor 2012. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal, Petra och A la Carte i Norden, ewe och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.

Prenumerera

Dokument & länkar