Nobia förvärvar Commodore och CIE

Nobia förvärvar Commodore och CIE, två köksföretag verksamma på den privata fastighetsutvecklings-marknaden i Storbritannien. Förvärvet stärker Nobias position på den brittiska köksmarknaden och möjliggör synergieffekter. 

Nobia har överenskommit med de privata ägarna om förvärv av Commodore och CIE Kitchens, vilka primärt riktar sig till privata fastighetsutvecklare i London och sydöstra England.

”Genom förvärvet av Commodore och CIE går vi in i det attraktiva segmentet för fastighetsutveckling och vi stärker vår närvaro på den brittiska projektmarknaden. Förvärvet är helt i linje med vår tillväxtstrategi att expandera till marknader och segment som kompletterar vår befintliga verksamhet och att uppnå synergier,” säger Morten Falkenberg, VD och koncernchef för Nobia.

Transaktionen har genomförts och är således inte föremål för några villkor. Köpeskillingen utgörs av en ersättning om 28 miljoner GBP på en kassa- och skuldfri basis, samt en rörlig betalning om maximalt 4 miljoner GBP, villkorad av verksamhetens utveckling och att nyckelpersoner kvarstår i verksamheten åtminstone under kommande två år.

Genom synergieffekter inom främst inköp och produktion, förväntar sig Nobia att förvärvet omedelbart kommer att få en positiv effekt på Nobias vinst per aktie samt generera en rörelsemarginal nära Nobias övergripande mål om 10 procent. Commodore och CIE kommer att konsolideras i Nobias räkenskaper per den 1 november 2015.


Om Commodore och CIE
Commodore designar, tillverkar och installerar kök i mellanprissegmentet för kunder inom fastighetsutveckling och husbyggande och har en produktionsanläggning i Grays, cirka 30 km öster om London. Commodore representerar cirka 95 procent av de båda företagens intäkter för 2015 om nära 40 miljoner GBP, och har en rörelsemarginal på cirka 10 procent. CIE är en niche-återförsäljare av kök som designar och installerar kök i högprissegmentet för förstklassiga utvecklingsprojekt i London, och har kontor i Kent och i London. Det totala antalet anställda i Commodore och CIE är cirka 130. Grundare och VD för Commodore är John White, som även är huvudägare i CIE.


För ytterligare information:
Mikael Norman, CFO
+46 (0)8 440 16 09 eller +46 (0)705 94 57 29
mikael.norman@nobia.com


Lena
Schattauer, Chef Kommunikation och IR
+46 (0)8 440 16 07 eller +46 (0)705 95 51 00
lena.schattauer@nobia.com


Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland, ewe, Intuo och FM i Österrike samt Poggenpohl globalt. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 400 anställda och omsatte cirka 12 miljarder kronor 2014. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland, samt ewe, Intuo och FM i Österrike. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.

Prenumerera

Dokument & länkar