Nobia organiserar om

För att tillvarata skalfördelar för Nobia samman tolv affärsenheter till nio från och med
1 januari 2009. Redan nu utökas koncernledningen. Förändringarna syftar till att stärka varumärkenas konkurrenskraft och gruppens lönsamhet.
 
-Vi rustar oss för att fortsätta växa och samtidigt uppnå skalfördelar inom försäljning, inköp, produktion och administration. Vi får dessutom kortare beslutsvägar inom gruppen, säger Preben Bager, VD och koncernchef.
 
De affärsenheter som förs samman är Magnet och Gower i region Storbritannien, Nobia Sverige och Nobia Norge i region Norden samt tyska Pronorm som går samman med österrikiska EWE/FM i region Kontinentaleuropa.
 
 
Affärsenheter
 


Region Storbritannien      
Region Norden      
Region Kontinentaleuropa
Nobia UK
HTH
Hygena
 
Invita
Optifit
 
Nobia SE/NO
Pronorm/EWE/FM
 
Novart
Poggenpohl
 
 
Ledningsgrupp
 


Preben Bager, VD och koncernchef
Roy Saunders, Nobia UK
Gun Nilsson, CFO
Henrik Karup Jørgensen, HTH
Lennart Rappe, M & A
Ingemar Tärnskär, Nobia SE/NO
Bo Johansson, Supply Chain Management      
Jorma Lehtovuori, Novart
Egil Wold, Business Development
Daniel Souissi, Hygena
Thomas Myringer, Human Resources
Christian Rösler, Pronorm/EWE/FM
Ingrid Yllmark, Communications & IR
Elmar Duffner, Poggenpohl
 
 
För ytterligare information kontakta:
Preben Bager, VD och koncernchef
Ingrid Yllmark, informationschef
Tel 08 440 16 00 eller 0708 65 59 00
 
Nobia AB
10 september 2008
 
Nobia är Europas ledande köksföretag med verksamhet i ett tiotal länder. Koncernen tillverkar och säljer
kompletta kökslösningar genom ett flertal starka lokala och internationella varumärken, bland andra Magnet i Storbritannien, HTH i Norden, Hygena i Frankrike och Poggenpohl globalt. Försäljningen sker via köksbutiker och andra försäljningskanaler samt direkt till företagskunder. Nobia skapar lönsam tillväxt genom att arbeta efter företagets strategiska hörnstenar. Nobia har cirka 8 500 anställda och en årlig nettoomsättning på ungefär 16 miljarder kronor. Nobias aktie är noterad på OMX Nordiska Börsen i Stockholm under symbolen NOBI, sektor Sällanköpsvaror och tjänster. Nobia ingår i OMX Stockholm Benchmark index. Webbplats: www.nobia.se 

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland, samt ewe, Intuo och FM i Österrike. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.

Prenumerera

Dokument & länkar