Nobia publicerar årsredovisningen för 2016

Nobias årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.nobia.se. En pdf-version av årsredovisningen finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare som har efterfrågat den och kan beställas från Nobia via e-post ir@nobia.com eller telefon 08-440 16 00.

Nobias årsstämma äger rum torsdagen den 6 april 2017 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Samtliga handlingar till årsstämman har publicerats på bolagets hemsida under rubrikerna Bolagsstyrning och Årsstämma.

För ytterligare information:
Lena Schattauer, Chef Kommunikation och IR
+46 (0)8 440 16 07 eller +46 (0)705 95 51 00
lena.schattauer@nobia.com


Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland, samt ewe, Intuo och FM i Österrike. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.

Denna information är sådan information som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2017 kl 15.00 CET. 

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland, ewe, Intuo och FM i Österrike samt Poggenpohl globalt. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 400 anställda och omsatte cirka 12 miljarder kronor 2014. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se .

Prenumerera