Nobia säljer tillverkningen i Penrith och Flint

Nobia har träffat avtal om försäljning av snickeriverksamheten i Penrith och PVCu-verksamheten i Flint. Båda anläggningarna ingår i den brittiska affärsenheten Magnet. Avyttringarna sker i enlighet med Nobias strategi att fokusera på interiörer för kök, bad och förvaring.
 
Försäljningen av anläggningen i Penrith omfattar tillverkning av släta innerdörrar samt tillhörande direktförsäljning från fabrik. Köpare är brittiska Jeld-Wen UK Ltd., som ingår i den USA-baserade Jeld-Wen koncernen, med tillverkning av fönster och dörrar.
 
Försäljningen av anläggningen i Flint omfattar tillverkning av fönster och dörrar av PVCu samt tillhörande direktförsäljning från fabrik. Köpare är brittiska BHD Ltd., med tillverkning inom byggvaror.
 
Magnet kommer att fortsätta erbjuda professionella kunder snickeri- och PVCu-produkter i sitt butiksnät, och har tecknat långsiktiga leveransavtal med såväl Jeld-Wen som BHD.
 
Den sammanlagda köpeskillingen på skuldfri bas för båda affärerna uppgår till cirka MSEK 120 (MGBP 9). Inget realisationsresultat förväntas uppkomma. Transaktionerna medför en sänkning av koncernens nettolåneskuld med cirka MSEK 120. Externförsäljningen i de avyttrade verksamheterna motsvarar cirka MSEK 270 (MGBP 19) på årsbasis.
 
Nobia bedömer att avkastningen på sysselsatt kapital kommer att öka som en följd av transaktionerna, medan vinsten per aktie inte förväntas påverkas. Båda transaktionerna redovisas i räkenskaperna för tredje kvartalet.
 
Avyttringarna innebär att ytterligare minskning av kostnader samt rörelsekapital möjliggörs i den brittiska verksamheten.
 
De avyttrade verksamheterna motsvarar cirka 60 procent av Magnets snickeritillverkning och sysselsätter cirka 240 personer, vilka övergår till de nya ägarna. Verksamheten vid Magnets snickeriverksamhet i Keighley, som tillverkar träfönster och -dörrar, berörs inte av affären.
 
- Det här innebär att såväl verksamheten i Penrith som Flint kan fortsätta utvecklas framgångsrikt som en del av kärnverksamheten hos deras respektive nya ägare. Vi har också säkerställt fortsatt service till Magnets professionella kunder samtidigt som Magnet kan fokusera på sin kärnverksamhet, säger Fredrik Cappelen, VD och koncernchef i Nobia.
 
Nobia AB
 
2002-07-23
 
För ytterligare information:
Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, tel. 08-440 16 00
Gary Favell, VD Magnet, tel. +44 1642 344 309
Se även Nobias webbplats www.nobia.se
 
Om Jeld-Wen
Jeld-Wen är en privatägd, internationell tillverkare av dörrar, fönster och liknande produkter. Företaget är baserat i Oregon, USA, och startade som ett mindre sågverk 1960. Idag är Jeld-Wen en av de största dörr- och fönstertillverkarna i världen med över 20.000 anställda.
 
Om BHD
BHD är en ledande tillverkare av byggprodukter till kunder i Storbritannien och andra europeiska länder. Företaget grundades 1984 och har sin huvudsakliga verksamhet vid sex fabriker i Storbritannien, som har tillverkning av fönster, dörrar och växthus av PVCu material samt duschkabiner i aluminium. Antalet anställda är närmare 800.
 
Nobia är Europas ledande köksinteriörföretag. Koncernen arbetar med starka varumärken på ett flertal europeiska marknader. Försäljningen sker i huvudsak genom specialiserade köksbutiker, som drivs i egen regi eller genom franchisetagare. Nobia leder konsolideringen av den europeiska köksbranschen, och skapar lönsam tillväxt genom att med ett industriellt angreppssätt genomföra effektiviseringar och förvärv. Koncernen omsätter cirka 10 miljarder kronor på årsbasis och har cirka 6.000 anställda. Nobia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
 
Gower - HTH - Invita - Magnet - Marbodal - Myresjökök - Norema - Novart - Optifit - Poggenpohl - Pronorm - Sigdal

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal, Petra och A la Carte i Norden, ewe och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.

Prenumerera

Dokument & länkar