Publicering av Nobias årsredovisning 2011

Nobias årsredovisning för 2011 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.nobia.se. Årsredovisningen finns även bifogad i detta pressmeddelande.

Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare som har efterfrågat den och kan beställas från Nobia via e-post till ir@nobia.com eller per telefon 08-440 16 00.

Nobias årsstämma äger rum onsdagen den 11 april klockan 17:00 på Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm.

För ytterligare information:
Lena Schattauer, Chef Investor Relations
+46 (0)8 440 16 07 eller +46 (0)705 95 51 00
lena.schattauer@nobia.com

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, Hygena i Frankrike, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal, Myresjökök i Skandinavien och Petra, Parma och A la Carte i Finland, ewe, Intuo och FM i Österrike, Optifit i Tyskland samt Poggenpohl globalt. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 7 400 anställda och omsatte cirka 13 miljarder kronor 2011. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland, samt ewe, Intuo och FM i Österrike. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.

Prenumerera