Inbjudan till resultatpresentation i samband med Nobina ABs rapport för det första kvartalet 2018/2019

Nobina ABs rapport för det första kvartalet 2018/2019 kommer att publiceras fredagen den 29 juni 2018 klockan 08:00 (CEST). 

En telefonkonferens kommer att hållas samma dag klockan 10:00 (CEST), där VD och koncernchef Magnus Rosén samt ekonomidirektör Per Skärgård presenterar och kommenterar rapporten samt svarar på frågor. 

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på Nobina ABs webbplats www.nobina.com från klockan 08:00 (CEST) på rapportdagen. Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga innan telefonkonferensen startar på företagets webbplats eller via följande länk:

http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1772706&s=1&k=4FEA19137FE27DFF4168300691E93656

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring:

Från Sverige, tel: +46 850692185
Från Storbritannien, tel: +44 203 0095710
Från USA, tel: +1 18668692321
Från Tyskland, tel: +49 69 2222 4910
Från Finland, tel: +358 942 451472
Från Danmark, tel: +45 32727518
Från Norge, tel: +47 21563162

Konferens-ID: 8196262

För att ta del av presentationen i efterhand, vänligen logga in via samma länk som ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Gelinder, Finans- och IR-chef Nobina AB, tel: 0729-670 261

Per Skärgård, Ekonomidirektör Nobina AB, tel: 08-410 650 56

Om Nobina
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch. Varje dag ser Nobina till att närmare en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Bolaget omsätter drygt 9 miljarder SEK (2017/18) och har dryga 11 000 medarbetare med huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com

Om oss

Nobinagruppen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy och Nobina Danmark A/S.