Inbjudan till telefonkonferens i samband med Nobina ABs bokslutskommuniké 2011/12

Nobina ABs delårsrapport för det fjärde kvartalet och helåret 2011/12 kommer att publiceras fredagen den 27 april 2012 klockan 08:00 (CET). Telefonkonferensen hålls samma dag klockan 10:00 (CET).

VD och koncernchef Ragnar Norbäck samt ekonomidirektör Per Skärgård presenterar och kommenterar rapporten samt svarar på frågor.

Delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig på Nobina ABs webbplats www.nobina.com från klockan 08:00 (CET) den 27 april 2012. Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga innan telefonkonferensen startar på företagets webbplats eller via följande länk: http://webeventservices.reg.meeting-stream.com/62297_nobina

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring:
Från Sverige, tfn:+46 (0)8 5052 0110
Från Storbritannien, tfn:+44 (0)20 7162 0077
För kontaktuppgifter från övriga länder, vänligen kontakta Nobina.

För att ta del av presentationen i efterhand, vänligen logga in via följande länk:
http://webeventservices.reg.meeting-stream.com/62297_nobina

För mer information, vänligen kontakta:
Ingrid Håkanson, finanschef och ir-ansvarig, tfn: +46 701 87 10 72, e-post: ingrid.hakanson@nobina.com
Per
Skärgård, ekonomidirektör, tfn: +46 8 410 650 56, e-post: per.skargard@nobina.com 

Nobinakoncernen är Nordens största aktör inom persontrafik med buss. Verksamheten omfattar kontraktsbaserade regionala resor i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt interregionala resor i egen regi genom Swebus. Koncernen omsätter nära 7 miljarder kronor, kör 3 500 bussar och är med drygt 260 miljoner resor per år ett av norra Europas större persontrafikföretag. Mer information återfinns på www.nobina.com.

Taggar:

Om oss

Nobinagruppen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Verksamheten omfattar regional trafik under kontrakt i Norden samt interregional trafik. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB och Swebus Express AB i Sverige, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy och Nobina Danmark A/S. Med cirka 266 miljoner resenärer per år är Nobina ett av Europas tio största persontransportföretag.

Prenumerera

Dokument & länkar