Inbjudan till telefonkonferens i samband med Nobina ABs bokslutskommunike 2012/13

Nobina ABs delårsrapport för det fjärde kvartalet och helåret 2012/13 kommer att publiceras fredagen den 26 april 2013 klockan 08:00 (CET).

En telefonkonferens kommer att hållas fredagen den 26 april 2013 klockan 10:00 (CET), där VD och koncernchef Ragnar Norbäck samt ekonomidirektör Per Skärgård presenterar och kommenterar rapporten samt svarar på frågor.

Delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig på Nobina ABs webbplats www.nobina.com från klockan 08:00 (CET) samma dag. Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga innan telefonkonferensen startar på företagets webbplats eller via följande länk: http://webeventservices.reg.meeting-stream.com/78069_nobina/

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring:
Från Sverige, tfn:+46 (0)8 5052 0110
Från Storbritannien, tfn:+44 (0)20 7162 0077
För kontaktuppgifter från övriga länder, vänligen kontakta Nobina.

För att ta del av presentationen i efterhand, vänligen logga in via samma länk som ovan.

För mer information, vänligen kontakta:
Ingrid Håkanson, finanschef och ir-ansvarig
tfn: +46 701 87 10 72, e-post: ingrid.hakanson@nobina.com 

Per Skärgård, ekonomidirektör
tfn: +46 8 410 650 56, e-post: per.skargard@nobina.com

Nobinakoncernen är Nordens största aktör inom persontrafik med buss. Verksamheten omfattar kontraktsbaserade regionala resor i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt interregionala resor i egen regi genom Swebus. Koncernen omsätter över 7 miljarder kronor, kör 3 500 bussar och är med drygt 260 miljoner resor per år ett av norra Europas större persontrafikföretag. Mer information återfinns på www.nobina.com.

Taggar:

Om oss

Nobinagruppen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy och Nobina Danmark A/S.

Prenumerera

Dokument & länkar