Inbjudan till telefonkonferens i samband med Nobina ABs bokslutskommuniké 2014/15

Nobina ABs bokslutskommuniké 2014/15 kommer att publiceras fredagen den 24 april 2015 klockan 08:00 (CET).

En telefonkonferens kommer att hållas samma dag klockan 10:00 (CET), där VD och koncernchef Ragnar Norbäck samt ekonomidirektör Per Skärgård presenterar och kommenterar rapporten samt svarar på frågor.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på Nobina ABs webbplats www.nobina.com från klockan 08:00 (CET) på rapportdagen. Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga innan telefonkonferensen startar på företagets webbplats eller via följande länk:

http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=985262&s=1&k=04E8415A8FD0BDBFB8C58582F8BD2673

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring:
Från Sverige, tfn:+46 (0)8 5052 0110
Från Storbritannien, tfn:+44 (0)20 7162 0077
För kontaktuppgifter från övriga länder, vänligen kontakta Nobina.

För att ta del av presentationen i efterhand, vänligen logga in via samma länk som ovan.

För mer information, vänligen kontakta:
Ingrid Håkanson, finanschef och ir-ansvarig,
tfn: +46 8 410 650 51, e-post: ingrid.hakanson@nobina.com

Per Skärgård, ekonomidirektör,
tfn: +46 8 410 650 56, e-post: per.skargard@nobina.com

Nobinakoncernen är Nordens största aktör inom persontrafik med buss. Verksamheten omfattar kontraktsbaserade regionala resor i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt interregionala resor i egen regi genom Swebus. Koncernen omsätter över 7 miljarder kronor, kör 3 400 bussar och är med drygt 260 miljoner resor per år ett av norra Europas större persontrafikföretag. Mer information återfinns på www.nobina.com.

Taggar:

Om oss

Nobinagruppen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Verksamheten omfattar regional trafik under kontrakt i Norden samt interregional trafik. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB och Swebus Express AB i Sverige, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy och Nobina Danmark A/S. Med cirka 266 miljoner resenärer per år är Nobina ett av Europas tio största persontransportföretag.

Prenumerera