Inbjudan till telefonkonferens i samband med Nobina ABs resultatpresentation för det andra kvartalet 2014/15

Nobina ABs resultatrapport för det andra kvartalet 2014/15 kommer att publiceras onsdagen den 1 oktober 2014 klockan 08:00 (CET).  

En telefonkonferens kommer att hållas onsdagen den 1 oktober 2014 klockan 10:00 (CET), där VD och koncernchef Ragnar Norbäck samt ekonomidirektör Per Skärgård presenterar och kommenterar rapporten samt svarar på frågor.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på Nobina ABs webbplats www.nobina.com från klockan 08:00 (CET) på rapportdagen. Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga innan telefonkonferensen startar på företagets webbplats eller via följande länk: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=856536&s=1&k=0619BC78D2FD8727EE7313FA4AE8752C

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring:
Från Sverige, tfn:+46 (0)8 5052 0110
Från Storbritannien, tfn:+44 (0)20 7162 0077

För kontaktuppgifter från övriga länder, vänligen kontakta Nobina.

För att ta del av presentationen i efterhand, vänligen logga in via samma länk som ovan.

För mer information, vänligen kontakta:
Ingrid Håkanson, finanschef och ir-ansvarig,
tfn: +46 8 410 650 51, e-post: ingrid.hakanson@nobina.com

Per Skärgård, ekonomidirektör,
tfn: +46 8 410 650 56, e-post: per.skargard@nobina.com

Nobinakoncernen är Nordens största aktör inom persontrafik med buss. Verksamheten omfattar kontraktsbaserade regionala resor i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt interregionala resor i egen regi genom Swebus. Koncernen omsätter över 7 miljarder kronor, kör 3 400 bussar och är med drygt 260 miljoner resor per år ett av norra Europas större persontrafikföretag. Mer information återfinns på www.nobina.com.

Taggar:

Om oss

Nobinagruppen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy, Nobina Danmark A/S och Samtrans skol- och handikapptransporter Stockholm AB.

Prenumerera

Dokument & länkar