Nobina inleder strategisk översyn av den interregionala verksamheten

Nobina inleder en strategisk översyn av sin verksamhet inom interregional expressbusstrafik.

- Vår interregionala verksamhet har presterat väl i den starkt konkurrensutsatta marknaden för interregional trafik i Sverige. Nobinas fokus ligger dock på regional trafik och därför utvärderar vi nu olika alternativ. Det är en löpande del av vårt ansvar gentemot våra aktieägare, säger Ragnar Norbäck koncernchef för Nobina.

Nobina bedömer att genomgången kommer att vara klar under 2017.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj, 2017, kl. 13:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Molander, kommunikationsdirektör Nobina AB, +46 73-355 06 16

Om Nobina
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch. Varje dag ser Nobina till att över en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobina tillhandahåller även expressbusstrafik under varumärket Swebus på den svenska marknaden. Bolaget omsätter nästan 9 miljarder SEK (2016/17) och har cirka 9 000 medarbetare med huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com

Om oss

Nobinagruppen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Verksamheten omfattar regional trafik under kontrakt i Norden samt interregional trafik. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB och Swebus Express AB i Sverige, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy och Nobina Danmark A/S. Med cirka 266 miljoner resenärer per år är Nobina ett av Europas tio största persontransportföretag.

Prenumerera