Nobina utser Annika Molander till kommunikationsdirektör

Nobina har utsett Annika Molander till kommunikationsdirektör och medlem av Nobinas koncernledning. 

Annika Molander tillträder sin befattning den 4 april, och kommer att rapportera till Nobinas koncernchef Ragnar Norbäck. Positionen som kommunikationsdirektör är nyinrättad, och är ett steg i bolagets pågående arbete för att stärka kommunikationen mot olika målgrupper.

Det gläder mig att vi lyckats knyta Annika Molander till Nobina-koncernen. Hon tar med sig erfarenheter från många olika branscher och hennes bredd gör henne väl meriterad att stärka och utveckla vår kommunikation. Som det ledande kollektivtrafikföretaget i Norden har Nobina en viktig roll i att tydliggöra kollektivtrafikens roll, och vi står inför en utökad kommunikation av vårt bidrag till ett rörligare samhälle. Vi kommer också att integrera vår kommunikation inom hela koncernen. Annika Molanders kunskap om att leda ett framgångsrikt kommunikationsarbete kommer här att vara av stor betydelse, säger Nobinas VD Ragnar Norbäck.

Annika Molander arbetar för närvarande som kommunikationsdirektör på Spendrups. Hon var dessförinnan PR-konsult på Prime, informationschef för den nordiska börsen inom OMX (nu Nasdaq) och hon har även en kommunikationsbakgrund inom Ericsson.

- Nobina är ett värderingsdrivet bolag som med sin marknadsledande position bidragit till att branschen flyttat fram sin position. Kollektivtrafiken är en viktig del i samhällsutvecklingen, därför känns det spännande att få vara med och kunna bidra till att göra skillnad, säger Annika Molander.

För mer information, vänligen kontakta: 
Maryam Yazdanfar, Chef public affairs och kommunikation Nobina Sverige AB, telefon 070-187 2842
Stina Thorman, t f chef Investor Relations Nobina AB, telefon 08-410 650 71

Om Nobina

Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch. Varje dag ser Nobina till att över en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobina tillhandahåller även expressbusstrafik under varumärket Swebus på den svenska marknaden. Bolaget har cirka 7 600 heltidsanställda och har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, se Bolagets hemsida: www.nobina.com.

Taggar:

Om oss

Nobinagruppen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Verksamheten omfattar regional trafik under kontrakt i Norden samt interregional trafik. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB och Swebus Express AB i Sverige, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy och Nobina Danmark A/S. Med cirka 266 miljoner resenärer per år är Nobina ett av Europas tio största persontransportföretag.

Prenumerera

Dokument & länkar