Nobina vinner busstrafikavtal värt omkring 320 MSEK

Nobina får utökat förtroende av Västtrafik att bedriva regiontrafik i Kungsbacka. Det nya avtalet startar den 17 juni 2018 och sträcker sig över tio år. Det totala värdet beräknas till ca 320 miljoner SEK över löptiden.

Västtrafiks beslut betyder att Nobina utökar sin verksamhet i Västra Götaland.

- Vi är glada att Västtrafik ger oss utökat förtroende och att vi får starta ytterligare trafik i Kungsbacka. Vi ser fram emot att tillsammans med Västtrafik välkomna fler och nöjdare kunder till kollektivtrafiken, säger Pär Jansson, operativ chef för Nobina Sverige.

Det nya avtalet omfattar 15 nya bussar som präglas av tydliga miljömål där samtliga fordon ska drivas med förnyelsebart bränsle.

Beslutet om tilldelningen kan överklagas senast den 26 juni 2017.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni, 2017, kl. 12:30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Molander, kommunikationsdirektör Nobina AB, +46 73-355 06 16

Om Nobina
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch. Varje dag ser Nobina till att närmare en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobina tillhandahåller även expressbusstrafik under varumärket Swebus på den svenska marknaden. Bolaget omsätter närmare 9 miljarder SEK (2016/17) och har dryga 12 000 medarbetare med huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com

Om oss

Nobinagruppen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Verksamheten omfattar regional trafik under kontrakt i Norden samt interregional trafik. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB och Swebus Express AB i Sverige, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy och Nobina Danmark A/S. Med cirka 266 miljoner resenärer per år är Nobina ett av Europas tio största persontransportföretag.