Nobina vinner trafikavtal i Malmö värt nära 2,5 mdr SEK

Nobina har vunnit en upphandling av trafikuppdrag i Malmö stad. Avtalet omfattar cirka 100 tursatta bussar och sträcker sig över tio år med möjlighet till tre års förlängning. Det totala värdet beräknas till nära 2,5 miljarder SEK över löptiden. Genom avtalet ska Nobina från och med juni 2014 ansvara för hela stadsbusstrafiken i Malmö stad.

Skånetrafikens beslut betyder att Nobina fortsätter att utvidga sitt ansvar för kollektivtrafik med buss i Skåneregionen. Nobina kör sedan 2011 den andra halvan av stadsbusstrafiken genom trafikområdet Malmö Central. Beslut om tilldelning kan överklagas senast 19 april.

– Vi är mycket glada över förtroendet att nu få ansvara för hela stadsbusstrafiken i Malmö stad. Det ger oss stora möjligheter att höja kvaliteten i trafiken och också nå synergier, säger Ragnar Norbäck, Nobinas VD och koncernchef.

Trafikavtalets ersättning består av en betydande andel resandeincitament i kombination med en fast del. Bussarna kommer inledningsvis att tillhandahållas av Skånetrafiken, vilket innebär att Nobina inte behöver investera i nya bussar förrän efter tre år då bussflottan successivt ska förnyas.

För mer information, vänligen kontakta:
Ingrid Håkanson, IR-ansvarig, telefon 08-410 650 51

Nobinakoncernen är Nordens största aktör inom persontrafik med buss. Verksamheten omfattar kontraktsbaserade regionala resor i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt interregionala resor i egen regi genom Swebus. Nobinakoncernen omsätter drygt 7 miljarder kronor, kör 3 500 bussar och är med drygt 260 miljoner resor per år ett av norra Europas större persontrafikföretag. Mer information finns på www.nobina.com.

Taggar:

Om oss

Nobinagruppen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy och Nobina Danmark A/S.

Prenumerera

Dokument & länkar