Om oss

Nocom AB (publ) är ett IT-företag, som grundades 1985 och börsnoterades 1999. Aktien är noterad på OMX nordiska lista, Small Cap. Affärsidén är att genom självständiga, lönsamma och växande dotterbolag utveckla och distribuera IT-produkter och kvalificerade IT-tjänster. Verksamheten bedrivs i sju dotterbolag som arbetar under egna namn och affärsidéer - Nocom Security, Nocom Software, Webcontrol, Network Innovation, Deltaco, IAR Systems och Northern Parklife. Koncernen omsätter cirka 800 MSEK och har totalt 280 anställda.