E-post i mobilen på frammarsch i Sverige

En ny undersökning från tns Gallup visar att mobil e-post är på frammarsch. Över 50 procent av affärsanvändarna förväntar sig kunna använda e-post i mobilen inom ett år, mot de 14 procent som använder tjänsten idag. Den främsta fördelen uppges vara flexibiliteten att inte vara bunden till kontoret, följt av att man är mindre beroende av den bärbara datorn samt möjligheten att kunna svara snabbare på e-post.

Undersökningen som är genomförd av tns Gallup för Nokia och TeliaSonera Sverige tar temperaturen på affärsanvändarnas e-postvanor och ger en samlad bild av de fördelar och hinder man ser med att ha tillgång till e-post i mobiltelefonen. Sammanfattningsvis kan konstateras att intresset för mobil e-post är stort. Redan dag är det cirka 14 procent av de svenska företagarna som uppger att de använder tjänsten och trenden är tydlig. Omkring hälften av dem som inte gör det idag tror att de kommer att kunna använda mobil e-post inom det närmaste året. Resultatet av undersökningen visar också att förutsättningarna för en snabb utveckling är goda. Av de svenska affärsanvändarna har redan 60 procent en mobiltelefon med e-postfunktion. Flexibilitet och snabba svar - tydliga fördelar Undersökningen visar att de svenska affärsanvändarna ser tydliga fördelar med att kunna ta emot och skicka e-post med mobilen. Det är framförallt flexibiliteten som lyfts fram och det faktum att det är möjligt att arbeta utanför kontoret (50 %). En annan fördel är att snabbare kunna reagera och svara på e-post (25 %). Många (30 %) ser det även som positivt att man slipper bära med sig den bärbara datorn för att läsa sin e-post. ”Vi ser ett ökat intresse för mobil e-post. Många tillbringar stora delar av arbetsdagen utanför kontoret och har ett behov av att kunna utnyttja den tiden på ett bra sätt. Man vill vara säker på att få viktig information i rätt tid. Resultaten visar även att varannan affärsanvändare redan har en mobiltelefon med stöd för mobil e-post, vilket är ett tecken på att användandet kommer att öka snabbt”, säger Sara Kullgren, VD Nokia Mobile Phones, Skandinavien. Stor efterfrågan Undersökningen visar att det finns en stor efterfrågan på mobil e-post bland affärsanvändarna. Många uppger att de i stor utsträckning använder sin e-post idag och även arbetar mycket utanför kontoret. Som en konsekvens av detta är det hela 92 procent som svarar att det är viktigt eller mycket viktigt att ha tillgång till e-posten under hela arbetsdagen. Av de tillfrågade svarar 39 procent att de arbetar utanför kontoret minst sju timmar varje vecka. Dessutom uppger 50 procent att de kollar inkorgen så fort de hör eller ser att de fått ett nytt e-postmeddelande vilket också visar på hur viktig e-posten är för många affärsanvändare idag. Vidare visar det sig att det största hindret för ett utökat användande av mobil e-post är storleken på telefonens skärm och knappsats. Vissa upplever att det tar för lång tid att skicka och ta emot e-post med mobilen. Andra pekar på att arbetsplatsen inte tillhandahåller tekniken för mobil e-post som ett stort hinder. Mobil e-post undersökning Sverige Av dem, som inte i dagsläget använder mobil e-post, men som förväntar sig kunna göra det inom ett år eller tidigare - 54% Så många använder mobil e-post, när det är utanför kontoret - 14% Så många har en mobiltelefon, som kan skicka och ta emot e-post - 55% Så många menar att en av de största fördelarna med mobil e-post är ökad flexibilitet - 50% Så många menar att en av de största fördelarna med mobil e-post är att det är möjligt att reagera och svara snabbare på meddelanden - 25% Så många menar att en av de största fördelarna med mobil e-post är att man inte behöver ha sin bärbara dator med sig - 30% Så många skickar och tar emot mellan 26-100 jobbrelaterade e-post meddelanden om dagen - 55% Så många kollar inkorgen så snart de ser att de fått ett meddelande - 50% Så många tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att ha tillgång till e-post under hela arbetsdagen - 92% Så många arbetar utanför kontoret mindre än 3 timmar i veckan - 17% Så många arbetar utanför kontoret mellan 3-7 timmar i veckan - 20% Så många arbetar utanför kontoret mellan 7-15 timmar i veckan - 23% Så många arbetar utanför kontoret mer än 15 timmar i veckan - 17% Så många anger att en för liten knappsats är ett av de största hindren för mobil e-post - 28% Så många anger att en för liten skärm är ett av de största hindren för mobil e-post - 30% Så många anger att ett av de största hindren för mobil e-post är att det tar för lång tid att skicka och ta emot e-post - 18% Så många anger att ett av de största hindren för mobil e-post är att arbetsplatsen inte erbjuder en mobil e-postlösning - 7%

Om oss

Nokia är världsledare inom mobil kommunikation och driver tillväxten inom den mobila marknaden i stort. Nokia hjälper människor att kommunicera med varandra och få tillgång till den information de behöver genom användarvänliga och innovativa produkter som mobiltelefoner, terminaler och lösningar för bildkommunikation, spel, media, företagslösningar. Nokia erbjuder utrustning, lösningar och tjänster för mobiloperatörer samt andra affärsverksamheter. www.nokia.com

Prenumerera