Nokia når tredje kvartalets lönsamhetsmål med en pro forma rörelsemarginal om 15,2 % och ett resultat per aktie om EUR 0

Nokia når tredje kvartalets lönsamhetsmål med en pro forma rörelsemarginal om 15,2 % och ett resultat per aktie om EUR 0,16 Nokia behåller sin marknadsledande ställning med en pro forma vinst före skatt på nära 1,1 miljarder EUR och ett nettokassaflöde från rörelsen på 1,4 miljarder EUR - Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 7 050 milj. EUR vilket är en minskning med 7 % jämfört med föregående år. Nokia Networks omsättning minskade med 14 % och Nokia Mobile Phones omsättning minskade med 3 %. - Pro forma resultat före skatt var 1 068 milj. EUR. - Pro forma rörelsemarginalen för Nokia var 15,2 %, Nokia Networks 9,3 % och Nokia Mobile Phones 19,0 %. - Pro forma resultatet per aktie (efter utspädning) uppgick till 0,16 EUR, jämfört med 0,19 EUR för samma period föregående år. Pro forma-justeringar (ej kassapåverkande) för detta kvartal uppgick till 787 milj. EUR, inklusive en engångskostnad om 714 milj. EUR för att täcka fordringar från Telsim och Dolphin vilket resulterade i en rapporterad vinst för räkenskapsperioden om 186 milj. EUR och rapporterat resultat per aktie (efter utspädning) av 0,04 EUR under tredje kvartalet. PRO FORMA (avskrivningar på goodwill och engångsposter har utlämnats) Miljoner EUR 7- 7- Förändr 1- 1- Helår 9/2001 9/2000 . (%) 9/2001 9/2000 2000 Omsättning 7 050 7 575 -7 22 403 21 092 30 376 Nokia Networks 1 659 1 926 -14 5 577 5 353 7 714 Nokia Mobile Phones 5 269 5 456 -3 16 448 15 178 21 887 Nokia Ventures 140 209 -33 443 613 854 Organization Rörelseresultat 1 071 1 353 -21 3 648 4 133 5 861 Nokia Networks 155 357 -57 819 993 1 400 Nokia Mobile Phones 1 002 1 069 -6 3 169 3 453 4 897 Nokia Ventures -72 -60 -20 -267 -203 -307 Organization Koncernens allmänna -14 -13 -8 -73 -110 -129 omkostnader Resultat före skatt 1 068 1 366 -22 3 719 4 175 5 947 och minoritetsandelar Räkenskapsperiodens 760 923 -18 2 636 2 817 4 027 vinst Resultat/aktie, EUR Före utspädning 0,16 0,20 -20 0,56 0,60 0,86 Efter utspädning 0,16 0,19 -16 0,55 0,59 0,84 Genom att vara en flexibel, smidig och fokuserad organisation har Nokia gjort mer än bara ridit ut stormen under de senaste månaderna. Vi har även lyckats upprätthålla en god lönsamhetsnivå och ett högt kumulativt kassaflöde från rörelsen om 3,9 miljarder EUR för årets första nio månader, i en föränderlig miljö med hård konkurrens, sade Nokias styrelseordförande och koncernchef, Jorma Ollila. "Medan marknaden har påverkat Nokias försäljningstillväxt har vi fortsatt att omvandla våra styrkor; starkt varumärke, utmärkt utförande och vinnande produkter, till lönsamma resultat. Vi har inte gjort avkall på våra investeringar vilka är viktiga faktorer för framtida framgång inom vår verksamhet. Nokia har för avsikt att vara kvar i spetsen både när det gäller att erbjuda användbara och spännande sätt för människor att berika sina liv såväl som inom nya affärsmöjligheter för den mobila industrin som helhet." Valutakurs vid kvartalets slut 1 EUR = 9,740 SEK För ytterligare information: Lauri Kivinen, Corporate Communications, tel. +358 7180 34495 Ulla James, Investor Relations, tel. +1 972 894 4880 Antti Räikkönen, Investor Relations, tel. +358 7180 34290 - Nokia avser att tillkännage sina resultat för det fjärde kvartalet 2001 den 24 januari 2002 och har för avsikt att redovisa en uppdatering mitt i kvartalet den 11 december - Nokias resultat för det första kvartalet 2002 offentliggörs den 18 april, för det andra kvartalet den 18 juli och för det tredje kvartalet den 17 oktober 2002 Ordinarie bolagsstämma förväntas hållas den 21 mars 2002 (Det fullständiga resultatsmeddelandet finns tillgänglig på Internetsidan www.nokia.com) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00340/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00340/bit0001.pdf

Om oss

Nokia är världsledare inom mobil kommunikation och driver tillväxten inom den mobila marknaden i stort. Nokia hjälper människor att kommunicera med varandra och få tillgång till den information de behöver genom användarvänliga och innovativa produkter som mobiltelefoner, terminaler och lösningar för bildkommunikation, spel, media, företagslösningar. Nokia erbjuder utrustning, lösningar och tjänster för mobiloperatörer samt andra affärsverksamheter. www.nokia.com

Dokument & länkar