Nokia och svenska Skanova träffar avtal om leverans av bredbandsteknik för snabb Internetaccess.

Nokia och svenska Skanova träffar avtal om leverans av bredbandsteknik för snabb Internetaccess. Nokia har träffat avtal med Skanova, ett nätgrossistföretag som ingår i Teliakoncernen. Skanova driver Sveriges mest omfattande nätverk för telekom- Internet- och bredbandstjänster och erbjuder sina kunder full nätverksaccess med tjänster och support. Enligt det tvååriga avtalet ska Nokia leverera sin befintliga, väl beprövade plattform D50 DSLAM för snabb Internetaccess och även nästa generations multiservice accessnod. De båda plattformarna innebär en framtidssäkrad lösning som gör det möjligt för Skanova att på ett kostnadseffektivt sätt utveckla sitt nätverk och erbjuda innehållsrika mediatjänster i form av t.ex. röst, video och data till service providers i Sverige. Avtalet omfattar också Nokias SMS 1800 abonnentstyrabonnentstyrsystem för en hög koncentration av datatrafik från multipla DSLAM och avancerade portalprodukter för hemmet. "Nokia har bevisat att man har såväl lösningarna som tekniken som krävs för att vi ska kunna få en robust och tillförlitlig teknik i våra nät och därigenom skapa ett betydande flöde av intäkter i kombination med kostnadseffektivitet. Vi ser en klar fördel i att arbeta med Nokia för att utveckla den svenska bredbandsmarknaden " kommenterar Ove Alm, Technical Director för Skanova. "Vi är mycket nöjda över att utveckla vårt samarbete med Skanova som ju är ett av de mest framåtsträvande och innovativa nätverksföretagen. En väldokumenterad erfarenhet och en beredskap för att föra nätoperatörerna steget vidare från enbart en snabb Internetuppkoppling till en bredbandsmarknad med multimedia och ett mångfald av tjänster är några av hörnstenarna i Nokias bredbandsprodukt," säger Mark Slater, Vice President, Sales & Marketing, Nokia Broadband Systems. Nokia är världsledare inom mobil kommunikation. Erfarenhet och innovationsförmåga, med fokus på användarvänlighet och säkerhetslösningar, har gjort Nokia till världens ledande leverantör av mobiltelefoner samt en av de ledande leverantörerna av mobila, fasta och IP-baserade nätverk. Genom att addera mobilitet till Internet skapar Nokia nya möjligheter för företag och förbättrar vardagen för privatpersoner. Nokia är listat på sex börser och har en bred ägarbild. För ytterligare information: Nokia Networks Communications Department Tel. +358 7180 38195 www.nokia.com nokia.networks@nokia.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00560/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00560/bit0001.pdf

Om oss

Nokia är världsledare inom mobil kommunikation och driver tillväxten inom den mobila marknaden i stort. Nokia hjälper människor att kommunicera med varandra och få tillgång till den information de behöver genom användarvänliga och innovativa produkter som mobiltelefoner, terminaler och lösningar för bildkommunikation, spel, media, företagslösningar. Nokia erbjuder utrustning, lösningar och tjänster för mobiloperatörer samt andra affärsverksamheter. www.nokia.com

Dokument & länkar