Om oss

Nolato Medical är en långsiktig, global partner inom utveckling och produktion av polymera produkter för marknadsledande kunder inom medicinteknik och läkemedel. Femtio års erfarenhet av kvalificerad medicinteknisk verksamhet har skapat den stabila grund av spetskompetens och kvalitetsmedvetande, som genomsyrar allt vi gör idag. Ett partnerskap med oss innebär direkt mätbara fördelar, med utvecklingsstöd, produktion av komponenter och system i flertalet polymera tekniker och material samt vidareförädling, dekorering, montering och packning.