Mycket starkt första halvår

Nolato redovisar i dagens delårsrapport för andra kvartalet en mycket stark tillväxt och resultatökning. Omsättningen ökade med 58 procent till 878 mkr (557). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 69 mkr (39). Resultatet per aktie var 1,98 kr (1,10).

- En väsentligt ökad efterfrågan, i kombination med tidigare genomförda effektiviseringar, har resulterat i ett mycket bra kvartal, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat.

Nolato Medicals omsättning uppgick till 185 mkr (177), vilket är en ökning med 5 procent. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 24 mkr (23). EBITA-marginalen var 13,0 procent (13,0).

- Nolato Medical växer i linje med marknaden och med bibehållen god marginal, konstaterar Hans Porat.

Nolato Telecoms omsättning ökade med 137 procent till 434 mkr (183). Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 34 mkr (-3 exklusive engångsposter). EBITA-marginalen var 7,8 procent (-1,6 exklusive engångsposter).

- Volymerna inom Nolato Telecom har varit höga under perioden på grund av lageruppbyggnad hos kunderna i samband med produktlanseringar, kommenterar Hans Porat. Ny produktmix och högt kapacitetsutnyttjande har påverkat marginalen positivt.

Nolato Industrials omsättning ökade med 31 procent till 259 mkr (197). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 23 mkr (5 exklusive engångsposter). EBITA-marginalen var starka 8,9 procent (2,5 exklusive engångsposter).

- Efterfrågan ökade stadigt inom flertalet kundsegment, samtidigt som tidigare genomförda strukturåtgärder gav full effekt, påpekar Hans Porat.

Nolatos finansiella ställning är fortsatt stark. Nettoskulden vid halvårsskiftet var 43 mkr (72) och soliditeten 49 procent (56). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 71 mkr (91).

----------------------------------------------------------------------

För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294
Per-Ola Holmström, vice VD och finansdirektör, 0431 442293

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industri­segment. Genomsnittligt antal anställda under första halvåret 2010 var 7.855 personer.
Nolatoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i segmentet Stockholm Small Cap
och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Taggar:

Om oss

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolato­aktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Prenumerera

Dokument & länkar