Nolato Telecom bildar joint venture med kinesisk metallspecialist

Nolato Telecom, ett affärsområde inom Nolatokoncernen, har tecknat avtal om ett joint venture med den kinesiska metallspecialisten OPD. Genom ett gemensamt utvecklings- och säljbolag breddar Nolato Telecom kunderbjudandet gentemot mobiltelefonkunderna till att förutom plast även omfatta metallkomponenter.

– Metallinnehållet ökar i många mobiltelefoner och används för att i kombination med plast bl.a. skapa designeffekter, kommenterar Jonas Persson, som är chef för Nolato Telecom. Historiskt har vår styrka legat på plasten, men genom samarbetet med OPD breddar vi nu kunderbjudandet inom metalltekniken.

– Denna breddning har efterfrågats av kunderna och stärker vår marknadsposition. Mobil­telefontillverkarna vill att en och samma leverantör ska kunna leverera såväl plast- som metalldelar, säger Jonas Persson.

OPD är en ledande leverantör av såväl kosmetisk som icke kosmetisk metall för konsumentelektronik, med mycket gott anseende inom mobiltelefonsektorn. Samarbetet sker i form av ett gemensamt utvecklings- och säljbolag, där Nolato och OPD äger hälften vardera. Bolaget kommer att bedriva sin verksamhet hos Nolato Telecom i Beijing och Shenzen, för att erbjuda mobiltelefontillverkarna fullt integrerad plast- och metallteknologi.

Om oss

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolato­aktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Prenumerera

Dokument & länkar