Nolatos förvärv av Shieldmate fullföljt

Nolatos förvärv av Shieldmate fullföljt Nolato slutförde den 29 mars förvärvet av den amerikanska producenten av plastkomponenter för mobiltelefoner, Shieldmate Robotics, i Chicago. Genom att erlägga köpeskillingen på 25,5 miljoner US dollar, tillträdde Nolato som ägare till företaget samt övertog alla rättigheter och skyldigheter i enlighet med det avtal som informerades om den 7 februari i år. Shieldmate Robotics, som i Nolatokoncernens ägo får namnet Nolato Shield- mate, sysselsätter omkring 450 personer och beräknas i år att omsätta ca 40 miljoner US-dollar (ca 345 miljoner kronor). Bolaget tillverkar plastkomponenter för mobiltelefoner, bland kunderna finns Motorola, Qualcomm och Denso. Nolato är en högteknologisk systemtillverkare av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, industri, fordon och medicinteknik. Koncernen har ca 2.500 anställda och omsätter omkring 2,5 miljarder kronor. Aktuell information om Nolato finns alltid på www.nolato.se Nolato AB, 260 93 Torekov. 0431-442290. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00200/bit0002.pdf

Om oss

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolato­aktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Prenumerera

Dokument & länkar