Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-- 2014-12-31

Nordax Bank AB (publ) samt Nordax Holding AB:s årsredovisningar för räkenskapsåret 2014-01-01-- 2014-12-31 har offentliggjorts och finns tillgängliga på www.nordax.se.

Kontakt

För mer information kontakta gärna

Camilla Wirth, CFO, telefon 08-508 808 59, e-post camilla.wirth@nordax.se

Om Nordax

Nordax är en ledande nischbank i Norden och erbjuder in- och utlåning till ungefär 100 000 kunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade under ett tak i vårt kontor i Stockholm. Nordax grundades av sex entreprenörer med gedigen erfarenhet av riskhantering. Vår kreditprövnings-process är vår kärnkompetens, den är grundlig, sund och datadriven. Våra kunder är finansiellt stabila och befinner sig mitt i livet. Genom en centraliserad och skalbar plattform befinner sig Nordax på en resa att bli en ledande nischbank i norra Europa. Den 31 december 2014 uppgick utlåningen till 10 miljarder kronor och inlåningen från allmänheten till 6,5 miljarder kronor. Nordax har en konservativ syn på risk och är unik bland nischbanker genom att ha flera olika finansieringskällor och Nordax använder endast en begränsad del av insättningar till att finansiera utlåning till allmänheten. Nordax står under tillsyn av Finansinspektionen sedan 2004 och Nordax inlåningskonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. För mer information, se www.nordax.se.

Nordax Bank AB (publ) offentliggör denna information i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen skickades in för offentliggörande den 16 april 2015 kl. 10.00 CET.