Mer än varannan utan heltidsanställning känner sig ratad av storbankerna

Sex av tio personer med en anställning annan än heltidsanställning upplever att storbanker inte har erbjudanden som är anpassade till dagens arbetsmarknad. Varannan känner sig inte heller önskvärd som kund hos storbankerna på grund av sin nuvarande anställningsform. Det visar en undersökning gjord på uppdrag av Nordax Bank.

Många svenskar har idag en annan anställningsform än en traditionell heltidsanställning. Det handlar om projekt-, del- och timanställningar, dessutom är nära en halv miljon svenskar företagare. I den här gruppen upplever sex av tio att storbankernas erbjudanden inte är anpassade efter dagens moderna anställningsformer, det vill säga andra arbetsformer än heltid. Det visar en undersökning som Nordax Bank har genomfört.

I undersökningen framkommer det också att hälften av de tillfrågade personerna som är egenföretagare eller som har en annan anställningsform än heltid upplever att storbanker inte vill ha dem som kunder, på grund av sin anställningsform.

- Det moderna arbetslivet är föränderligt och vi tycker att det i många fall läggs för stor vikt vid anställningsform. Dagens samhälle är fullt av hårt arbetande människor som är egenföretagare, har projektanställningar, vikariat eller försörjer sig via timanställning. Från sjuksköterskor och lärare till elektriker och journalister. Att förstå att det finns en mängd olika sätt till en stabil inkomst är en förutsättning för en modern bank, säger Jacob Lundblad, VD på Nordax Bank.

Att få bolån via storbankerna kan vara svårt med högt ställda krav på stabil ekonomisk historik och en traditionell anställningsform. Många egenföretagare, deltid-, projekt- eller timanställda har mött motstånd. I undersökningen svarar 52 procent av de tillfrågade att de upplevt att storbankerna inte är hjälpsamma mot dem på grund av deras nuvarande anställningsform.

- Om man låna till en ny bostad eller låna mer på sitt nuvarande boende omprövar vi gärna storbankens automatiserade bedömning. Vi försöker anpassa vårt lån efter varje individs specifika situation och behov vilket vi får förståelse för genom en personlig dialog med kunden. Därför tittar vi på helheten och inte bara den ekonomiska historiken, säger Johan Engkvist, bolånechef på Nordax Bank.

Mer information om Nordax bolåneerbjudande finns på nordax.se/lana/bolan

 

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av United Minds på uppdrag av Nordax Bank och behandlar frågor om boende, privatekonomi och bankernas erbjudande. Undersökningen består av representanter som är egenföretagare, deltid-, projekt- och timanställda i Sverige. Urvalet är satt så det ska vara representativt med avseende på ålder, kön och region. Totalt tillfrågades 1003 respondenter under perioden 16 april – 25 april 2018.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Frid, Kommunikationschef och mediakontakt, 0705290800 eller andreas.frid@nordax.se

 

Om Nordax

Nordax är en ledande specialistbank i Nordeuropa. Vi har idag drygt 150.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån och sparkonton. Vår kreditprövningsprocess är en av våra främsta kärnkompetenser. För mer information om Nordax bolån, se nordax.se/lana/bolan​

Taggar:

Om oss

Nordax är en ledande specialistbank i Nordeuropa. Vi har idag drygt 150.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån och sparkonton. Vår kreditprövningsprocess är en av våra främsta kärnkompetenser.

Prenumerera

Dokument & länkar