Nordax bjuder in till presentation av delårsrapporten januari-mars 2017

Nordax Group AB (publ) offentliggör delårsrapporten för januari-mars 2017 onsdagen den 26 april kl 07.30. Media, analytiker och investerare är välkomna att delta i en telefonkonferens kl 10.30.

Telefonkonferens

Nordax VD Morten Falch och vice VD Jacob Lundblad kommer att presentera delårsrapporten och resultatet för det första kvartalet 2017. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor.

Telefonnummer till konferensen:

Sverige: +46 8 566 426 98

UK: +44 203 008 98 07

US: +1 855 831 59 44

Länk till audiosändningen:

https://wonderland.videosync.fi/nordax-q1-report-2017 

Det går också bra att följa presentationen på https://www.nordaxgroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/presentationer/ 

Investeraraktiviteter i samband med bokslutskommunikén

Nordax kommer genomföra roadshow för investerare i Stockholm den 26 april och 28 april. Skicka gärna ett mail till ir@nordax.se om ni är intresserade av att delta.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Andreas Frid, ansvarig media och investerarrelationer, Nordax

Tel: +46 705 290 800

E-post: ir@nordax.se 

Om Nordax

Nordax är en ledande nischbank i Norden och erbjuder in- och utlåning till knappt 150 000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade under ett tak på kontoret i Stockholm. Nordax grundades av sex entreprenörer med gedigen erfarenhet av riskhantering. Vår kreditprövningsprocess är vår kärnkompetens, den är grundlig, sund och datadriven. Våra kunder är finansiellt stabila personer. Den typiska kunden är cirka 50 år och har en inkomst som är i linje med eller högre än det nationella genomsnittet. Den 31 december 2016 uppgick utlåningen till 12,8 miljarder kronor och inlåningen från allmänheten till 7,1 miljarder kronor. Nordax står under tillsyn av Finansinspektionen sedan 2004 och Nordax sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. För mer information, se www.nordaxgroup.com. För mer information om Nordax kunderbjudanden, gå gärna in på respektive lands webbplats: www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi och www.nordax.de.

Taggar: