Nordax Group AB (publ) ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma

Nordic Capital Fond VIII och Sampo plc, genom det gemensamt ägda bolaget NDX Intressenter AB (“NDX Intressenter”), förklarade det offentliga uppköpserbjudandet avseende Nordax Group AB (publ) ("Nordax" eller "Bolaget") ovillkorat den 15 mars 2018. NDX Intressenter kontrollerar mer än 97 procent av aktierna i Nordax och har meddelat Bolaget att man avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Bolaget.

Styrelsen för Nordax har på begäran av NDX Intressenter idag kallat till extra bolagsstämma att hållas den 2 maj 2018 för bland annat val av styrelse.

Styrelsen för Nordax har vidare, efter önskemål av NDX Intressenter, fattat beslut om att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Bolagets aktier vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas snarast efter att Bolaget erhållit bekräftelse från Nasdaq Stockholm.

Med anledning av beslutet om att ansöka om avnotering, har styrelsen för Nordax även beslutat att inte offentliggöra delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2018, under förutsättning att Nasdaq Stockholm fattar beslut om att avnotering sker senast den 31 maj 2018. Nordax Bank AB (publ), som är ett dotterbolag till Nordax Group AB (publ) och har seniora icke-säkerställda obligationer upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, avser emellertid att den 19 april 2018 offentliggöra delårsrapport för Nordax Bank AB (publ) för perioden 1 januari – 31 mars 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Frid, ansvarig för media och investerarrelationer, tfn: 0705 29 08 00 eller ir@nordax.se 

Om Nordax

Nordax har en vision att bli den ledande nischbanken i Nordeuropa. Idag erbjuder vi tjänster till drygt 150.000 kunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi finns som ett komplement till storbankerna och koncentrar oss på ett fåtal produkter. Vi är specialister på att hjälpa människor att ta genomtänkta beslut för ett liv de har råd med. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade på ett centralt kontor i Stockholm. Vår kreditprövningsprocess är vår kärnkompetens, den är grundlig, sund och datadriven. Våra kunder är finansiellt stabila personer. Den typiska kunden är 49 år och har en inkomst som är högre än det nationella genomsnittet. Den 31 december 2017 uppgick utlåningen till 13,5 miljarder kronor och inlåningen från allmänheten till 7,5 miljarder kronor. För mer information, se www.nordaxgroup.com. För mer information om Nordax kunderbjudanden, gå gärna in på respektive lands webbplats: www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi och www.nordax.de.

Taggar:

Om oss

Nordax är en ledande specialistbank i Nordeuropa. Vi har idag drygt 150.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån och sparkonton. Vår kreditprövningsprocess är en av våra främsta kärnkompetenser.

Prenumerera

Dokument & länkar