Nordax har framgångsrikt genomfört en värdepapperiseringstransaktion

Nordax har framgångsrikt genomfört en värdepapperiseringstransaktion på totalt 1 831 000 000 SEK. Transaktionen förstärker Nordaxkoncernens diversifierade finansiering.

Nordax har gett ut Scandinavian Consumer Loans V, en värdepapperiseringstransaktion på totalt 1 831 000 000 SEK riktad till internationella investerare. Säkerhetsmassan i transaktionen är en portfölj av svenska konsumentlån utan säkerheter lämnade av Nordax Bank AB:s (publ).

Scandinavian Consumer Loans V är Nordax femte värdepapperiseringstransaktion. Nordax finansiering består av värdepapperiseringar, seniora icke-säkerställda obligationer, lånefaciliteter från internationella banker samt inlåning från kunder i Sverige, Norge och Finland.

Morten Falch, vd för Nordax Group, säger: ”En av Nordax styrkor är vår diversifierade finansiering. Vår finansiering består av fyra olika finansieringskällor och gör det möjligt för oss att fortsätta växa på ett balanserat sätt.”

Citigroup är arrangerande bank för transaktionen.

Information om transaktionen:

Emittent: Nordax sverige 4 AB (publ)

Rating: Fitch och DBRS

Step-up: x2 från November 2018

Första datum för räntebetalning: 15 december 2015

Slutdatum för revolverande period: November 15, 2017

Förfall: Senast 15 december 2038

Minsta teckningsbelopp: SEK 1 000 000

Notering: Irländska börsen

För ytterligare information, kontakta gärna:

För ytterligare information, kontakta:

Åse Lindskog, media- och investerarrelationer, Nordax

Tel: +46 730 24 48 72

E-post: ir@nordax.se

Om Nordax

Nordax är en ledande nischbank i Norden och erbjuder in- och utlåning till ungefär 100 000 kunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade under ett tak på kontoret i Stockholm. Nordax grundades av sex entreprenörer med gedigen erfarenhet av riskhantering. Vår kreditprövningsprocess är vår kärnkompetens, den är grundlig, sund och datadriven. Våra kunder är finansiellt stabila och befinner sig mitt i livet. Den 30 september 2015 uppgick utlåningen till 10,6 miljarder kronor och inlåningen från allmänheten till 6,3 miljarder kronor. Nordax står under tillsyn av Finansinspektionen sedan 2004 och Nordax sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. För mer information, se www.nordaxgroup.com.

Nordax Group AB AB (publ) offentliggör denna information i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument och/eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2015 kl. 14.00.

Taggar:

Om oss

Nordax är en ledande specialistbank i Nordeuropa. Vi har idag drygt 150.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån och sparkonton. Vår kreditprövningsprocess är en av våra främsta kärnkompetenser.

Prenumerera