Nordax höjer maxbeloppen för lån i Norge och Sverige till 500 000 kr

Nordax höjer sitt utlåningstak till 500 000 kronor i Norge och Sverige. Det ökar Nordax möjligheter att möta behoven hos såväl existerande som nya kunder.

Det maximala lånebeloppet var tidigare 400 000 kronor med en längsta avbetalningstid på 15 år.

Morten Falch, vd för Nordax, säger: ”Vi fokuserar på stora lån med långa löptider. På så sätt skapar vi nytta för våra kunder. Tack vare de långa löptiderna kan våra kunder betala tillbaka sina lån i takt med att deras utgifts- eller inkomstnivåer förändras.”

Nordax har specialiserat sig på stora lån till personer med hög kreditvärdighet. Snittlånet är på 140 000 kronor. Nordax kunder har en snittålder på 47 år och inkomster över rikssnittet. Nordax lånekunder äger ofta sina bostäder och har inga betalningsanmärkningar. Den sista september i år hade Nordax 10,6 miljarder kronor utlånat.

Det höjda lånetaket gäller från och med i dag i Sverige och från och med nästa vecka i Norge.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Åse Lindskog, media och investerarkontakter

Tel: +46 730 24 48 72

E-post: ase.lindskog@nordax.se

Om Nordax

Nordax är en ledande nischbank i Norden och erbjuder in- och utlåning till ungefär 100 000 kunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade under ett tak på kontoret i Stockholm. Nordax grundades av sex entreprenörer med gedigen erfarenhet av riskhantering. Vår kreditprövningsprocess är vår kärnkompetens, den är grundlig, sund och datadriven. Våra kunder är finansiellt stabila och befinner sig mitt i livet. Den 30 september 2015 uppgick utlåningen till 10,6 miljarder kronor och inlåningen från allmänheten till 6,3 miljarder kronor. Nordax står under tillsyn av Finansinspektionen sedan 2004 och Nordax sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. För mer information, se www.nordaxgroup.com.

Taggar:

Om oss

Nordax är en ledande specialistbank i Nordeuropa. Vi har idag drygt 150.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån och sparkonton. Vår kreditprövningsprocess är en av våra främsta kärnkompetenser.

Prenumerera