Semester och bostad vanliga uppoffringar i ett flexibelt arbetsliv

Över hälften av de som har en anställning annan än heltid gör uppoffringar på grund av sin arbetssituation. Det flest avstår från är semesterresan, vilket en av tre listar. Nästan lika många väljer också bort att köpa en ny eller större bostad på grund av sin anställningsform. Det visar en undersökning som Nordax Bank har genomfört.

Deltid-, projekt- och timanställningarna är vanliga inom många sektorer, som vård och omsorg, hotell och restaurang, handel och i byggbranschen. I en ny undersökning från Nordax Bank svarar tre av fyra att de själva har valt sin anställningsform – men också att den innebär uppoffringar. Sex av tio har försakat saker till följd av sin arbetssituation, visar undersökningen där projekt-, deltid- och timanställda fått svara på frågor om sin ekonomi kopplat till sin arbetssituation.

Den vanligaste uppoffringen är semesterresan, som 34 procent av de tillfrågade valt bort. Nästan lika vanligt är det att helt avstå från att köpa bostad eller att köpa ett större boende på grund av sin nuvarande anställningsform, vilket 33 procent angett. Det kan bland annat bero på de automatiserade och standardiserade krav bankerna ställer på ekonomisk historik och den anställningsform den sökande har.

- Arbetsmarknaden ser inte ut som den gjorde förr och människor som jobbar varje dag och får lön varje månad ska kunna ta ett bolån, precis som heltidsanställda. Den bild som storbankerna bygger upp skapar ett hinder för de som väljer att ha en annan anställning än heltid. Vi tror på en modern och öppen syn på hur folk väljer att arbeta, säger Jacob Lundblad, VD på Nordax Bank, som nu vidgar sitt produkterjudande med bolån.

Många upplever att deras nuvarande anställningsform hindrar dem från att påverka sin boendesituation och känner sig begränsade i sina möjligheter, visar undersökningen. Tre av tio deltids-, projekt- och timanställda upplever att de inte har möjlighet att påverka sin boendesituation. Dessutom upplever två av tio att de inte har tillgång till bankernas bolåneerbjudanden på grund av sin nuvarande anställningsform.

- Ofta sätts en stämpel på personer endast baserat på vad som står i anställningskontraktet istället för att se till hur den faktiska betalningsförmågan ser ut, vilket diskriminerar många kreditvärdiga personer. Att istället se till individen, föra en dialog och tillsammans hitta en väg framåt som är genomtänkt ger fler människor kontroll över sin egen bostadssituation, säger Johan Engkvist, bolånechef på Nordax Bank.

Mer information om Nordax bolåneerbjudande finns på nordax.se/lana/bolan

 

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av United Minds på uppdrag av Nordax Bank och behandlar frågor om boende, privatekonomi och bankernas erbjudande. Undersökningen består av representanter som är egenföretagare, deltid-, projekt- och timanställda i Sverige. Urvalet är satt så det ska vara representativt med avseende på ålder, kön och region. Totalt tillfrågades 1003 respondenter under perioden 16 april – 25 april 2018.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Frid, Kommunikationschef och mediakontakt, 0705290800 eller andreas.frid@nordax.se

Om Nordax

Nordax är en ledande specialistbank i Nordeuropa. Vi har idag drygt 150.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån och sparkonton. Vår kreditprövningsprocess är en av våra främsta kärnkompetenser. För mer information, se nordax.se/lana/bolan

Om oss

Nordax är en ledande specialistbank i Nordeuropa. Vi har idag drygt 150.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån och sparkonton. Vår kreditprövningsprocess är en av våra främsta kärnkompetenser.

Prenumerera

Dokument & länkar