Tryggt boende förutsättning för att starta eget

Boendefrågan är en viktig faktor för att stimulera företagande: för hela sju av tio egenföretagare har ett stabilt boende varit avgörande för att våga starta företaget. Det visar en nyligen genomförd undersökning från Nordax Bank.

Fler svenskar tar steget att bli egenföretagare och gruppen uppgår idag till nära 500 000 personer. För att starta ett eget företag krävs mod, hårt arbete och framförallt: ett boende. Boendefrågan har varit avgörande för att ta steget menar egenföretagarna – hela sju av tio anger att ett stabilt boende är avgörande för att kunna starta ett eget företag. Det visar undersökningen gjord av Nordax Bank i syfte att få en bättre förståelse för företagares boendeekonomi.

Undersökningen visar också att åtta av tio egenföretagare hade ett tryggt boende och antingen ägde sin bostad eller hade förstahandskontrakt på en lägenhet då de startade upp sitt eget företag. Men att få ett bolån hos storbankerna kan vara problematiskt för personer utan heltidsanställning och kan leda till att färre vågar ta steget att bli egenföretagare. Det är en av anledningarna till att Nordax Bank nu utökar sitt kunderbjudande med bolån, bland annat anpassade för just egenföretagare och personer med alternativa anställningsformer.

- Det här visar att stabilt boende är en förutsättning för att våga följa sin dröm, och i den processen kan vi vara möjliggöraren via våra bolån. En bank som är anpassad till ett modernt sätt att leva och arbeta ska kunna erbjuda en språngbräda i den del i livet då stora beslut fattas,  säger Jacob Lundblad, VD på Nordax Bank.

Frihetskänsla snarare än nödvändighet – det är varför man väljer att bli egenföretagare. Av flera starka drivkrafter till att bli egenföretagare är möjligheten att vara sin egen chef högst rankat, vilket 47 procent av de tillfrågade i undersökningen svarar. Det följs tätt av möjligheten till att bättre kunna kombinera arbetsliv och privatliv som uppges av 45 procent. Endast sju procent anger att den främsta anledningen till att de är egenföretagare är att de inte fått någon annan anställning.

- Fler och fler människor väljer att starta om i livet på olika sätt och då tycker vi att det viktigaste är att fokusera på vart personen är på väg. Om stabilt boende är en förutsättning för att gå från en fast anställning till att leva på det sätt man vill så vill vi vara där och erbjuda bolån som är anpassat efter den situationen, säger Johan Engkvist, bolånechef på Nordax Bank.

 

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av United Minds på uppdrag av Nordax Bank och behandlar frågor om boende, privatekonomi och bankernas erbjudande. Undersökningen består av representanter som är egenföretagare, deltid-, projekt- och timanställda i Sverige. Urvalet är satt så det ska vara representativt med avseende på ålder, kön och region. Totalt tillfrågades 1003 respondenter under perioden 16 april – 25 april 2018.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Frid, Kommunikationschef och mediakontakt, 0705290800 eller andreas.frid@nordax.se

Om Nordax

Nordax är en ledande specialistbank i Nordeuropa. Vi har idag drygt 150.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån och sparkonton. Vår kreditprövningsprocess är en av våra främsta kärnkompetenser. För mer information om Nordax bolån, se nordax.se/lana/bolan

Taggar:

Om oss

Nordax är en ledande specialistbank i Nordeuropa. Vi har idag drygt 150.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån och sparkonton. Vår kreditprövningsprocess är en av våra främsta kärnkompetenser.

Prenumerera

Dokument & länkar