Valberedning för Nordax utsedd

Nordax valberedning med uppgift att för årsstämman 2018 föreslå ordförande till stämman, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden till styrelseledamöter och revisor har utsetts.

Enligt principerna för hur valberedningen ska utses så har de tre röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen rätt att utse en ledamot vardera. Ledamoten som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen.

Valberedningens sammansättning;

Hans Hedström, Carnegie Fonder (ordförande)

Hans Ek, SEB Investment Management

Peter Lagerlöf, Lannebo Fonder

Nordax årsstämma kommer att hållas fredagen den 20 april 2018 i Stockholm.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2018 kan göra det genom att skicka e-post till ir@nordax.se eller skriva till: Nordax Group AB (publ), Att: Valberedningen, Box 23124, 104 35 Stockholm, senast den 8 januari 2018.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Nordax hemsida.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Andreas Frid, chef Investerarrelationer

Tel: 0705 290 800

E-post: ir@nordax.se 

Om Nordax

Nordax har en vision att bli den ledande nischbanken i Nordeuropa. Idag erbjuder vi tjänster till drygt 150.000 kunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi finns som ett komplement till storbankerna och koncentrar oss på ett fåtal produkter. Vi är specialister på att hjälpa människor att ta genomtänkta beslut för ett liv de har råd med. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade på ett centralt kontori Stockholm. Vår kreditprövningsprocess är vår kärnkompetens, den är grundlig, sund och datadriven. Våra kunder är finansiellt stabila personer. Den typiska kunden är 49 år och har en inkomst som är högre än det nationella genomsnittet. Den 30 juni 2017 uppgick utlåningen till 13,1 miljarder kronor och inlåningen från allmänheten till 8,4 miljarder kronor. För mer information, se www.nordaxgroup.com. För mer information om Nordax kunderbjudanden, gå gärna in på respektive lands webbplats: www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi och www.nordax.de. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar