- Vår ambition att gå samman med Christiania kvarstår

MeritaNordbanken om budet på Christiania Bank og Kreditkasse - Vår ambition att gå samman med Christiania Bank kvarstår Efter ett sammanträffande på fredagen med företrädare för Statens Bankinvesteringsfond, som förvaltar den norska statens minoritetspost i Christiania Bank og Kreditkasse och utreder en norsk finanslösning, gjorde MeritaNordbankens VD och koncernchef Hans Dalborg följande uttalande: - Styrelsen för Christiania Bank og Kreditkasse har tillsammans med ledningen och de anställda i banken rekommenderat att vårt förslag till samgående accepteras. Också många betydelsefulla kunder i Kreditkassen har gett uttryck för fördelarna för dem själva, den norska finansmarknaden och sysselsättningen i Norge av att Kreditkassen går in i en samlad Nordisk grupp. Från Stortingets behandling av frågan har vi också förstått att man i Norge önskar både en betydande finansiell institution med nationellt ägande och ett deltagande i den internationella integrationen på området, helst i ett nordiskt sammanhang. Mot denna bakgrund kvarstår vår ambition att förverkliga samgåendet. - Bankinvesteringsfonden har i dag meddelat att man inte har planer på att sälja aktierna i Kreditkassen och att det inte är aktuellt att acceptera vårt erbjuande. Uttalandet är överensstämmande med fondens tidigare uttalande i egenskap av aktieägare i Kreditkassen. Vi noterar detta och kommer att följa resultatet av det utredningsuppdrag fonden fått efter Stortingets behandling av frågan, vilket väntas under våren. Vårt erbjudande till Kreditkassens aktieägare har för närvarande förlängts till den 31 januari 2000 och kommer med stor sannolikhet att förlängas. Vi kommer också att bedöma frågan mot bakgrund av att MeritaNordbanken med 9,99 procent av aktiekapitalet är den näst största ägaren i Kreditkassen och tillsammans med alla andra ägare har ett ansvar för företagets utveckling. För närmare information kontakta: Vice verkställande direktör Markku Pohjola, tel. +358 9 165 422 45 Direktör Lars Thalén, chef Koncernidentitet och Kommunikation, tel. +46 709 200 665 Direktör Björn Westberg, chef Investor Relations, tel. +46 8 614 78 50, +46 70 590 55 52 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00520/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar