Internetbankens mål för 1999 uppnådda, nya mål för 2000

Internetbankens mål för 1999 uppnådda, nya mål för 2000 MeritaNordbanken stärker sin position som en av de ledande Internetbankerna genom att bl.a. utöka WAP-mobiltelefontjänsterna i Finland med aktiehandel inom de närmaste månaderna. Samtidigt börjar MeritaNordbanken även erbjuda kunder i Sverige generella banktjänster via WAP. - Vi har tydligt överskridit våra mål för Internetbanken som var uppställda för 1999 och nu vill vi gå vidare. MeritaNordbanken är världens främsta bank räknat enligt antalet inloggningar och vi ämnar stanna på toppen, säger MeritaNordbankens koncernchef Hans Dalborg. Under december månad 1999 hade MeritaNordbanken cirka 3 miljoner inloggningar i Solo-nätbanksservicen. - Vi tror att antalet inloggningar i slutet av detta år närmar sig fem miljoner per månad, säger Bo Harald, vice verkställande direktör. MeritaNordbanken har nu nära 1,1 miljoner Internetkunder. - Vårt mål är 2 miljoner kunder i början av nästa år. Målet är ambitiöst, men med tanke på den snabba utvecklingen och mognaden av Internet bland skandinaviska hushåll, så ligger målet inom räckhåll, tillägger Hans Dalborg. MeritaNordbankens kunder betalar varje månad cirka 3,7 miljoner räkningar över Internet och siffran stiger kontinuerligt. Andelen aktie- och fondtransaktioner över nätet har i Finland periodvis nått 61 procent respektive 10 procent. - En tjänst för framtiden är kreditansökan. Närmare 16 procent av ansökningarna sänds över Internet, vilket utmanar det gamla tänkesättet att personlig service alltid är absolut nödvändigt när man förhandlar om personliga lån, säger Bo Harald. Enligt honom kommer 30 procent av låneansökningarna att överföras till banken över Internet i slutet av 2000. Mål för Internetbanken 2000/2001 5 miljoner inloggningar per månad 6 miljoner fakturabetalningar per månad 2 miljoner Internetbankskunder (i början av 2001) Nya produkter under början av 2000 Aktiehandel via WAP (Finland, februari) E-lön (pilot, februari) Allmänna banktjänster via WAP (Sverige, mars) Aktiehandel över nätet (Sverige, mars) Utländska betalningar via WAP (Finland, mars) Internetbanktjänster för storföretag (Sverige, april) Utländska betalningar över Internet och via WAP (Sverige, maj) För närmare information kontakta: Bo Harald, vice verkställande direktör, tel. +358 50 641 01 Björn Westberg, direktör Investor Relations, tel. +46 8 614 78 50 Erik Evrén, presschef, tel. +46 8 614 86 11 Lauri Peltola, presschef, tel. +358 50 324 14 45 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00520/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar