Merita Abp:s aktiekapital ökar med 6000 mark

Merita Abp:s aktiekapital ökar med 6 000 mark Merita Abp:s aktiekapital ökar till följd av konvertering av skuldebrev i anslutning till Affärsbanken Unitas Ab:s (nuvarande Merita Abp) konverteringslån 1992 mellan den 13 juni och 20 november 1998. Ökningen uppgår till 6 000 mark, dvs. 600 Meritaaktier à 10 mark. Konverteringslånets utestående belopp har efter detta minskat till 903 300 000 mark och aktiekapitalet kan öka med högst 270 990 000 mark genom konvertering av skuldebreven till aktier. Efter konverteringen uppgår antalet aktier i Merita Abp till totalt 832 020 744 stycken. Den 25 november 1998 fick Värdepapperscentralen meddelande om ökning av aktiekapitalet. Ökningen antecknades i handelsregistret den 4 december 1998. De nya aktierna noteras den 7 december på Helsingforsbörsen. Aktierna medför rätt till utdelning för år 1998. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/04/19981204BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/04/19981204BIT00040/bit0002.pdf

Dokument & länkar