MeritaNordbanken lämnar bud

MeritaNordbanken lämnar bud till aktieägare i Bank Komunalny i Polen MeritaNordbanken lämnade i dag ett köpeanbud på cirka 12 procent av aktierna i Bank Komunalny SA, noterad på Warszawabörsen. Anbudet är 16,50 zloty per aktie, vilket motsvarar en premium på cirka 30 procent jämfört med medelkursen under de fyra senaste veckorna. Om anbudet fullföljs kommer MeritaNordbanken att äga nästan 50 procent av aktierna/rösterna i Bank Komunalny. Det utökade ägande är i linje med MeritaNordbankens offentliggjorda avsikt i juli 1999, då gruppen undertecknade ett investeringsavtal med Bank Komunalny. - Vi arbetar med Bank Komunalny för att ytterligare förbättra bankens ställning på marknaden, i synnerhet inom internationella tjänster. Per dags dato är banken väl utrustad att erbjuda inhemska privat- och företagskunder samt institutionella kunder service, men också nordiska företag som ställer höga krav på banktjänster och produkter. Köpeanbudet och den väntade ökningen i ägande understryker MeritaNordbankens engagemang i Polen, säger Thomas Neckmar, chef för MeritaNordbankens regionbank Baltikum och Polen. För närmare information kontakta: Thomas Neckmar, tel. +46 708 67 34 12 Björn Westberg, Investor Relations, tel. +46 8 614 78 50 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991118BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991118BIT00110/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar