Meritas bolagsstämma godkände samgåendeavtal och ändringar av bolagsordningen

Meritas bolagsstämma godkände samgåendeavtal och ändringar av bolagsordningen Merita Abp:s extra bolagsstämma den 23 november 1999 godkände Meritas och Nordbanken Holding AB:s (publ) nya samgåendeavtal samt ändringar av bolagsordningen, enligt vilka bestämmelserna om begränsningar av rösträtten och om inlösningsskyldigheten avlägsnas från bolagsordningen. Bolagsstämman godkände ändringarna av bolagsordningen villkorligt så, att de verkställs och registreras under förutsättning att det i samgåendeavtalet avsedda utbyteserbjudandet genomförs. Aktieägarna kommer endera dagen att få ett brev, som innehåller en blankett för godkännande av utbyteserbjudandet för aktier. Merita hoppas att så många aktieägare som möjligt returnerar blanketten undertecknad, eftersom en förutsättning för att utbyteserbjudandet ska genomföras är att aktieägarna godkänner utbyteserbjudandet i sådan omfattning att Nordbanken Holding AB (publ) förvärvar mer än 90 procent av samtliga aktier i Merita. Anbudstiden för Nordbanken Holding AB:s (publ) utbyteserbjudande för aktierna i Merita Abp och Merita Abp:s konvertibla skuldebrev inleds den 24 november 1999. Separata börsmeddelanden om hur utbyteserbjudandet framskrider ges den 30 november, den 7 december, den 14 december och därefter då utbyteserbjudandet har godkänts i sådan omfattning att det omfattar mer än 50 procent av aktierna och rösterna. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00570/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00570/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar