Moody's rating av NB Hypotek Aa3

Moody's rating av NB Hypotek Aa3 Nordbanken Hypotek AB har av Moody's Investors Service erhållit ratingen Aa3 för långfristig upplåning enligt ett pressmeddelande från Moody's i dag. "Vi är mycket nöjda med Moody's Aa3 rating på Nordbanken Hypotek AB", säger Eva Andersson, VD för Nordbanken Hypotek AB. "Det visar att vårt arbete med kreditkvalitet i låneportföljen och bolagets finansiella ställning uppmärksammas av kreditanalytiker och investerare. Detta kommer att spela en betydelsefull roll för bolagets framtida upplåningsmöjligheter, såväl på den svenska som den internationella marknaden, vilket kommer våra låntagare till godo." Nordbanken Hypotek, som är dotterbolag till Nordbanken, hade en utlåning till allmänheten på 120,7 miljarder kronor i slutet av juni 1998.

Dokument & länkar