Nordbanken Holding noteras på Helsingifors Börs

Nordbanken Holding noteras på Helsingfors Börs Helsingfors Börs har godkänt ansökningarna om upptagandet av Nordbanken Holding AB:s (publ) aktier och konvertibla skuldebrev på huvudlistan och teckningsbevisen på prelistan. Ytterligare information lämnas så snart erforderliga registreringar skett hos berörda myndigheter. För ytterligare information kontakta: Tord Arnerup, chefsjurist, tel. +46 8 614 78 28 Björn Westberg, chef Investor Relations, tel. +46 8 614 78 50 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00900/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00900/bit0002.pdf

Dokument & länkar