Nordbanken Holdings bolagsstämma godkände samgåendet med Merita

Nordbanken Holdings bolagsstämma godkände samgåendet med Merita Vid dagens extra bolagsstämma godkände aktieägarna i Nordbanken Holding AB (publ) det samgåendeavtal som ingicks den 20 september 1999 mellan Nordbanken Holding och Merita Abp. Stämman godkände även styrelsens övriga beslutsförslag, nedsättning av aktie- kapitalet och överkursfonden, emissioner av aktier och konvertibla skuldebrev till Meritas aktie- respektive konvertibelinnehavare, bemyndigande för styrel- sen att besluta om sådana kompletterande emissioner samt ändringar i bolags- ordningen. En förutsättning för att beslutens verkställande är att även Meritas extra bo- lagsstämma den 23 november godkänner samgåendeavtalet. Ytterligare information: Björn Westberg, Investor Relations, tel +46 8 614 78 50 or +46 70 590 55 52 Tord Arnerup, Juridik, tel +46 8 614 78 28 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00270/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar