Nordbanken Holdings utbyteserbjudande till aktieägarna i Merita accepterat till över 90 procent

Nordbanken Holdings utbyteserbjudande till aktieägarna i Merita accepterat till över 90 procent Nordbanken Holdings utbyteserbjudande till Meritas aktieägare har accepterats av aktieägare som äger mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Merita. Denna siffra omfattar även förhandsuppdrag. - Aktieägarna i Merita har tagit emot utbyteserbjudandet väl, vilket visar att de ger sitt stöd för byggandet av en samnordisk bank. Vi har nått en viktig etapp i att skapa den ledande finansiella koncernen inom Östersjöregionen, säger Vesa Vainio, vice ordförande i MeritaNordbankens styrelse. - Ambitionen att förenkla bolagsstrukturen har nu förverkligats. MeritaNordbanken får nu en enda noterad aktie, vilket förbättrar aktiens likviditet och bl.a. ökar internationella placerares intresse för aktien, framhåller MeritaNordbankens koncernchef Hans Dalborg. Utbyteserbjudandet fortsätter fram till den 20 januari 2000. De finländska aktieägare som ännu inte har godkänt utbyteserbjudandet kan därmed fortfarande byta ut sina aktier utan att betala skatt på försäljningsvinst, som uppstår vid inlösen av aktier. När utbyteserbjudandet har löpt till ända tar inlösenprocesserna vid i enlighet med värdepappers-marknadslagen och lagen om aktiebolag. Utbyteserbjudandets slutliga resultat meddelas i enlighet med anbudsvillkoren när anmälningstiden har upphört. För närmare information kontakta: Vice verkställande direktör Markku Pohjola +358 9 165 422 45 Björn Westberg, chef Investor Relations, +46 70 590 55 52 Presschef Erik Evrén +46 8 614 86 11 Presschef Lauri Peltola +358 9 165 423 24 Får inte distribueras i Förenta Staterna, Australien, Kanada och Japan. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/05/20000105BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/05/20000105BIT00220/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar