Prospekt med anledning av det erbjudande som lämnats av Danzas Sweden AB till samtliga aktieägare i ASG AB

Prospekt med anledning av det erbjudande som lämnats av Danzas Sweden AB till samtliga aktieägare i ASG AB (publ) offentliggörs den 21 maj 1999. Prospektet innehåller fullständig information med anledning av det erbjudande som lämnats av Danzas Sweden AB till aktieägarna i ASG AB (publ). Erbjudandet i korthet: Aktier av serie A 265 kronor kontant och B: Aktier av serie Nominellt belopp, 10 kronor, plus C: upplupen ränta kontant Anmälningstid: 25 maj - 14 juni 1999 Prospekt innehåller fullständig information om erbjudandet och skickas till samtliga direktregistrerade aktieägare i ASG per den 20 maj 1999. Prospekt kommer även att finnas tillgängligt på samtliga Nordbankens kontor i Sverige. Frågor med anledning av erbjudandet samt rekvirering av ytterligare prospekt och anmälningssedlar kan göras kostnadsfritt via Nordbanken tel 08-614 84 49. ASGs styrelse har granskat villkoren för erbjudandet och gör bedömningen att erbjudandet är finansiellt attraktivt för aktieägarna i ASG och industriellt riktigt för bolaget. Styrelsen för ASG rekommenderar därför aktieägarna att acceptera erbjudandet. Danzas Sweden AB Flöjelbergsgatan 11 431 37 Mölndal Tel 031-706 36 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00420/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar