Aktiekapitalet i Nordea höjs med 3 332,26 euro

Aktiekapitalet i Nordea höjs med 3 332,26 euro Aktiekapitalet i Nordea AB (publ) har höjts med 3 332,26 euro och 8 408 aktier emitterats till följd av konverteringar av skuldebrev utgivna enligt bolagets konvertibla förlagslån 1999/2042. Efter höjningen uppgår aktiekapitalet i Nordea AB (publ) till 1 181 925 126,33 euro fördelat på 2 982 267 248 aktier. Höjningen registrerades av Patent och registreringsverket den 20 februari 2001. De aktuella konverteringarna påkallades under 2000 och de nya aktierna berättigar därför till vinstutdelning för år 2000. För ytterligare information: Björn Westberg, Investor Relations, +46 8 614 78 50 Erik Evrén, Group Media Relations, +46 8 614 86 11 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01340/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01340/bit0002.pdf

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar