Aktiekapitalet i Nordea höjs med 3 332,26 euro

Aktiekapitalet i Nordea höjs med 3 332,26 euro Aktiekapitalet i Nordea AB (publ) har höjts med 3 332,26 euro och 8 408 aktier emitterats till följd av konverteringar av skuldebrev utgivna enligt bolagets konvertibla förlagslån 1999/2042. Efter höjningen uppgår aktiekapitalet i Nordea AB (publ) till 1 181 925 126,33 euro fördelat på 2 982 267 248 aktier. Höjningen registrerades av Patent och registreringsverket den 20 februari 2001. De aktuella konverteringarna påkallades under 2000 och de nya aktierna berättigar därför till vinstutdelning för år 2000. För ytterligare information: Björn Westberg, Investor Relations, +46 8 614 78 50 Erik Evrén, Group Media Relations, +46 8 614 86 11 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01340/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01340/bit0002.pdf

Om oss

Nordeas vision är att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 650 kontor och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Copenhagen. Mer information: www.nordea.com

Prenumerera

Dokument & länkar