Allt färre barn får vecko- eller månadspeng

Det är en tydligt vikande trend att regelbundet ge sina barn och ungdomar egna fickpengar. Andelen föräldrar som ger vecko- eller månadspeng till sina barn i åldern 6-17 år har minskat från 76 procent år 2006 till 60 procent i år. Det är framförallt de yngre tonåringarna, 12-14 år, som i störst utsträckning får fickpengar, visar en ny undersökning från Nordea.

”Det är en dålig trend. Istället för fickpengar ger föräldrarna pengar när det behövs, alternativt menar de att de ändå betalar för allting. Men det ger inga bra signaler. Det är viktigt att dela med sig av det ekonomiska ansvaret för att ge barnen möjlighet att testa och förstå pengars värde. Jag misstänker att det är stress och tidsbrist som bidrar till att vi inte tar tag i detta”, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Bland de föräldrar som ändå ger fickpengar finns en klar ambition att lära ut ansvarstagande för pengar och hur man sparar för att få råd att köpa det man vill ha.

”Jag tycker att det är ett enkelt och tydligt sätt att visa att det finns ekonomiska ramar som man måste respektera. Man ger också sina barn ett förtroende när man ger dem fickpengar, och det behöver inte vara någon stor summa”, säger Ingela Gabrielsson.

Mellan 8 och 9 år och mellan 13 och 14 år sker de stora ekonomiska lyften. Efter 14 år klättrar månadspengen stadigt uppåt för att landa på 860 kronor vid 17 år. Det är också många som får studiebidraget att sköta själva. Det är i år på 1050 kronor per månad, men betalas å andra sidan inte ut alls under sommarmånaderna.

Fickpengarna ges som kontanter, 51 procent, som banköverföring, 38 procent, eller både och, 10 procent. Det sker en långsam förskjutning mot banköverföring framför kontanter.

”Det är en omställning som sker i hela samhället just nu. Frågan blir hur vi ska göra med de yngsta där vi än så länge enbart ger kontanter. Hur glad blir en 6-åring för en banköverföring? Det blir en utmaning att ändå förklara och visa hur pengar används”, säger Ingela Gabrielsson.
 

Fickpengar - ålder och genomsnittligt belopp

6 år 15 kronor/vecka 12 år 226 kronor/ månad
7 år 20 kronor/vecka 13 år 283 kronor/månad
8 år 22 kronor/vecka 14 år 414 kronor/månad
9 år 40 kronor/vecka 15 år 546 kronor/månad
10 år 163 kronor/månad 16 år 668 kronor/månad
11 år 169 kronor/ månad 17 år 863 kronor/månad

 

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom 070 2272477
Ragnar Roos, bitr informationschef 076 7876984

Nordeas vision är att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 900 kontor och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.                                                                    

www.nordea.com

Taggar:

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.