Bolagsstämma i Nordea den 24 april

Bolagsstämma i Nordea den 24 april Maija Torkko föreslås bli ny styrelsemedlem Bolagsstämma i Nordea AB (publ) avhålles den 24 april 2002 kl 15.00 svensk tid i Aula Magna, Stockholms universitet, med möjlighet för aktieägare att delta i bolagsstämman genom teleteknisk kontakt kl 16.00 finsk tid i Finlandia-huset i Helsingfors och kl 15.00 dansk tid på Scandic Hotel Copenhagen. På dagordningen för stämman finns styrelsens förslag till utdelning, 0,23 euro per aktie. Till styrelseledamöter för två år föreslås Kjell Aamot, Hans Dalborg, Bernt Magnusson, Jørgen Høeg Pedersen och Maija Torkko. Vesa Vainio har avböjt omval. Vid förra årets bolagsstämma valdes Dan Andersson, Edward Andersson, Harald Arnkværn, Thorleif Krarup, Claus Høeg Madsen och Timo Peltola till ledamöter för två år. Maija Torkko, född 1946, är sedan 1996 Senior Vice President, Corporate Controller i Nokia. Hon är sedan 2001 styrelsemedlem i International Accounting Standards Board (IASB). Maija Torkko har en B.Sc. i ekonomi från Turku School of Economics and Business Administration samt en LL.M. degree från Helsinki University. Styrelsen föreslår vissa ändringar av bolagsordningen, huvudsakligen bestående av borttagande av bestämmelserna om rätt för aktieägare att delta i bolagsstämma genom teleteknisk kontakt i Helsingfors och Köpenhamn. Styrelsen föreslår vidare införande av ett optionsprogram för ledande befattningshavare och övriga anställda. Information om detta förslag lämnas i ett särskilt pressmeddelande. Kallelse till bolagsstämman kommer att införas i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Berlingske Tidende och Jyllands-Posten den 22 mars och kommer samma dag att finnas tillgänglig på Nordeas hemsida, www.nordea.com. För ytterligare information: Erik Evrén, Head of Group Media Relations, 08 614 8611 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/14/20020314BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/14/20020314BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Köpenhamn. Läs mer om oss på www.nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar