Christiania Bank - val av ledamöter - beslut om utdelning

Christiania Bank - val av ledamöter - beslut om utdelning Vid Supervisory Boards möte i Christiania Bank den 15 februari 2001 valdes Hans Dalborg till ny ordförande för ett år. Tom Ruud valdes till vice ordförande för ett år. Supervisory Board beslutade att rekommendera den ordinarie bolagsstämman att fastställa styrelsens förslag till resultaträkning och balansräkning för moderbanken och koncernen, inklusive disposition av nettovinsten. Vid ett gemensamt möte samma dag fastställde Supervisory Board och styrelsen utdelningen till 2,00 norska kronor per aktie. Det gemensamma mötet beslutade att anställa Baard Syrrist som verkställande direktör för Christiania Bank. Supervisory Board valde Thorleif Krarup till styrelsens ordförande och Lars G Nordström till vice ordförande, båda för en period av två år. Supervisory Board valde följande styrelseledamöter för en period av två år: - Markku Pohjola - Carl-Johan Granvik - Carl Erik Krefting - Kristin Clemet - Liv Irene Haug (arbetstagarrepresentant) - Solveig Krogstad Willumsen och Steinar Nickelsen valdes till första respektive andre uppleant för Liv Irene Haug. - Dessutom föreskriver norsk lag att verkställande direktören, Baard Syrrist, ska vara styrelseledamot. Supervisory Board valde Tom Ruud till aktieägarvald ledamot av Supervisory Boards valkommitté. Richard Jansen valdes till arbetstagarnas representant i valkommittén. För information: Sigurd Carlsen, Chief Financial Officer, Christiania Bank, +47 22 48 69 51, + 47 90 83 55 57 Kjell Flø, Media Relations, +47 22 48 50 24, +47 90 18 77 48 Erik Evrén, Group Media Relations, + 46 8 614 86 11 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01440/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01440/bit0002.pdf

Om oss

Nordeas vision är att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 650 kontor och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Copenhagen. Mer information: www.nordea.com

Prenumerera

Dokument & länkar